Menu+

Huurverhoging 2020

Huuraanpassing 2020

Als huurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus betaalt u maandelijks de huur. Eén keer per jaar passen wij de huren aan.

Door de coronacrisis vindt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar pas plaats vanaf 1 september. In de maand juni ontving u de officiële brief over de huurverhoging. Hierin kon u lezen hoeveel huur u met ingang van 1 september 2020 betaalt.

Voor de jaarlijkse huurverhoging hanteren wij de richtlijnen van de overheid. In overleg met Huurderbelangenvereniging Rozenstein stellen wij de jaarlijkse huurverhoging vast. Samen hebben wij besloten om in 2020 geen gebruik te maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor alle huurders geldt een maximale huurverhoging van 2,6 procent. Hierbij blijven wij ver onder het maximale percentage van 5,1 – of 6,6 procent bij inkomensafhankelijke huurverhoging – dat door de overheid is vastgesteld.

Huurbevriezing – huurverlaging 2020

Het kan zijn dat de huurprijs van uw woning te hoog voor u is geworden. Bijvoorbeeld doordat uw inkomen tussentijds is veranderd. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurbevriezing?

In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor huurbevriezing:

 

Aantal personen Totaal inkomen alle ingeschreven volwassenen op uw adres Kale huur exclusief servicekosten
1 persoon Tot en met € 15.500 Tussen de € 619,01 en € 737,14
Vanaf € 15.500 tot en met € 27.000 Hoger dan € 737,14
2 personen Tot en met € 26.500 Tussen de € 619,01 en € 737,14
Vanaf € 26.500 tot en met € 37.000 Hoger dan € 737,14
3 en meer personen Tot en met € 33.500 Tussen de € 663,40 en € 737,14
Vanaf 33.500 tot en met € 43.500 Hoger dan € 737,14

 

U kunt een verzoek tot huurbevriezing indienen wanneer:

  • u tenminste 6 maanden relatief te duur woont of;
  • de hoofdbewoner de pensioengerechtigde leeftijd nadert en de huur daardoor te hoog wordt.

U kunt uw verzoek tot huurbevriezing alleen indienen tijdens de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huurverhoging, van 1 juli tot 1 september 2020. Woningbouwvereniging St. Willibrordus laat u binnen enkele weken schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor huurverlaging:

 

Aantal personen Totaal inkomen alle ingeschreven volwassenen op uw adres Kale huur exclusief servicekosten
1 persoon Tot en met € 15.500 Hoger dan € 737,14
2 personen Tot en met € 26.500 Hoger dan € 737,14
3  en meer personen Tot en met € 33.500 Hoger dan € 737,14

 

Wanneer u tenminste 6 maanden relatief te duur woont, kunt u een verzoek voor huurverlaging indienen bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Dat kan het hele jaar. Ook kunt u al eerder een verzoek indienen als de hoofdbewoner de pensioengerechtigde leeftijd nadert en de huur daardoor te hoog wordt. Verstuur het verzoek en de benodigde documenten minstens 2 maanden voor de voorgestelde datum van huurverlaging.

Hoe vraagt u huurbevriezing of huurverlaging aan?

U vraagt de huurbevriezing of huurverlaging schriftelijk aan door een e-mail te sturen naar info@wbv-willibrordus.nl of een brief te sturen per post.

De volgende documenten stuurt u mee met uw aanvraag:

  • de actuele inkomensverklaringen van alle bewoners van het huishouden. Deze kunt u zelf downloaden via ‘Mijn Belastingdienst’;
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Let op: dit is een speciaal uittreksel dat u aanvraagt bij uw gemeente.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus laat u schriftelijk weten of uw verzoek wordt toegekend en wat dit betekent voor de te betalen huur.