Menu+

Nieuws archief

Bellesteijn – 18 appartementen te huur

Op de locatie Bellesteijn aan de Professor Molenaarlaan in Wassenaar komt een appartementengebouw met 18 sociale huurappartementen. De driekamerappartementen zijn verdeeld over drie woonlagen. De woonoppervlakken variëren van 63,5m² tot 78,8m².

In de verhuurbrochure vindt u meer informatie over de appartementen.

 

Inschrijven voor 24 oktober
Hebt u interesse in een nieuwbouwappartement bij Bellesteijn? Dan kunt u voor 24 oktober reageren via een aanmeldformulier. Na de sluitingsdatum hoort u of u in aanmerking komt voor een van de appartementen.

Samenwerkingsovereenkomst voor verduurzaming 89 woningen Hof van Eden

Samenwerkingsovereenkomst voor verduurzaming 89 woningen Hof van Eden
Maart 2016 – Dinsdag 15 maart sloten St. Willibrordus en Heembouw een samenwerkingsovereenkomst voor de verduurzaming van 89 eengezinswoningen in het complex Hof van Eden in Wassenaar.

St. Willibrordus wil haar gehele woningvoorraad voor 2019 verduurzamen tot gemiddeld energielabel B. Heembouw gaat een deel van deze opgave invullen en start dit najaar met de verduurzaming van de Hof van Eden. De schil van deze woningen, die gebouwd zijn in 1960, zal daarvoor worden aangepakt. De woningen hebben nu gemiddeld energielabel E en gaan naar minimaal B.

 

St. Willibrordus en SWZ tekenen projectovereenkomst

Februari 2016 – De heer van Dam, St. Willibrordus, en de heer Olsthoorn, Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ), ondertekenden op maandag 15 februari de projectovereenkomst voor project Bellesteijn onder toeziend oog van de beide Raden van Toezicht.

Met project Bellesteijn bouwt de corporatie zorgwoningen voor SWZ speciaal voor de doelgroep dementerenden. Uit onderzoek is gebleken dat de vorm kleinschalig wonen voor deze doelgroep het beste is. Het project Bellesteijn realiseert 24 plaatsen voor kleinschalig wonen verdeeld over 4 verdiepingen. Per verdieping komen er zorgplaatsen en een gezamenlijke huiskamer.

We hopen op een spoedig verloop van de bouw, zodat de cliënten zo spoedig mogelijk in een nieuw fris gebouw op een mooie locatie kunnen gaan wonen. En daarmee de laatste jaren van hun leven de zorg in een huiselijke omgeving krijgen die bij kleinschalig wonen hoort!

Gemeente Wassenaar en St. Willibrordus tekenen koop- en exploitatieovereenkomst

November 2015 – Donderdag 26 november hebben wethouder Maat, portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid gemeente Wassenaar, en de heer van Dam, directeur St. Willibrordus de koop- en exploitatieovereenkomst betreffende de ontwikkeling locatie Bellesteijn ondertekend.


In de exploitatieovereenkomst is onder andere het bouwplan zelf en de verkoop van de grond van de gemeente aan St. Willibrordus vastgelegd. Voor beide onderdelen heeft de gemeenteraad eind 2013 kaders vastgesteld. De corporatie is bezig met de ontwikkeling van 34 appartementen op de locatie Bellesteijn. Er worden 18 appartementen sociale woningbouw gerealiseerd. Daarnaast zal Stichting Wassenaar Zorgverlening (SWZ) 16 appartementen voor zorgplaatsen afnemen.

Willibrordus en KindeX ondertekenen huurcontract

Oktober 2015 – Vrijdag 2 oktober hebben de heren Wil van Dam, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging St. Willibrordus, en Mark Pesschier, directeur van Kindex, de huurovereenkomst voor de locatie SKW Schulpwei ondertekend.


De ondertekening van het contact is het gevolg van de overname van Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW) door Norlandia Care Group As. De SKW Schulpwei maakt voortaan deel uit van KindeX, de Nederlandse kinderopvanglocatie van Norlandia.

Gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkeling locatie Bellesteijn

September 2015 – De voorbereidingen voor het ontwikkelen van de locatie Bellesteijn zijn in volle gang.

Tijdens een werkbezoek bij St. Willibrordus, op zaterdag 29 augustus, informeerde de corporatie de raadsleden, wethouders en burgemeester van de gemeente Wassenaar over dit project. De gemeenteraad reageerde na afloop positief op de ontvouwde plannen.


St. Willibrordus is bezig met het ontwikkelen van 34 appartementen op de locatie Bellesteijn. Er worden 18 appartementen sociale woningbouw gerealiseerd. Daarnaast zal Stichting Wassenaar Zorgverlening (SWZ) 16 appartementen voor zorgplaatsen afnemen.

Wil van Dam, directeur van St. Willibrordus, opende de bijeenkomst en lichtte het project toe. Daarna gaf de ontwikkelende architect een visuele en mondelinge toelichting op de plannen. De kaders waaraan het plan moet voldoen, waren al in een eerder stadium in samenspraak met de gemeente Wassenaar vastgelegd. Tijdens de bijeenkomst zijn deze nogmaals benadrukt en bevestigd. Ook werd het ontwerp gepresenteerd. Op zowel de plannen voor de sociale woningbouw als voor de zorgplaatsen reageerde de gemeenteraad positief.

Informatiebijeenkomst locatie Bellesteijn

Juli 2015 – St. Willibrordus is bezig met het ontwikkelen van 34 appartementen op de locatie Bellesteijn. Er worden 18 appartementen sociale woningbouw gerealiseerd.

Daarnaast zal Stichting Wassenaar Zorgverlening (SWZ) 16 appartementen voor zorgplaatsen afnemen. Tijdens een informatiebijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de verschillende belanggroepen uit de wijk geïnformeerd over de ontwikkeling van de locatie Bellesteijn. Aan de orde kwam de invulling van de locatie, het zorgaspect en de inrichting van de openbare ruimte.


Na de zomervakantie worden wijkbewoners en andere belangstellenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Stichting Wassenaar Zorgverlening (SWZ) en
St. Willibrordus tekenen intentieovereenkomst

Mei 2015 – Vrijdag 8 mei hebben de heer Olsthoorn, directeur SWZ, en de heer van Dam, directeur St. Willibrordus de intentieovereenkomst over de ontwikkeling locatie Bellesteijn ondertekend.

Op de locatie Bellesteijn zal SWZ 16 appartementen voor zorgplaatsen afnemen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van SWZ in vervulling om in de wijken meer mensen met dementie op te kunnen vangen waardoor ze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

In december vorig jaar heeft St. Willibrordus al een intentieovereenkomst afgesloten met de Gemeente Wassenaar over de ontwikkeling van de locatie Bellesteijn. Hierin staan de kaders van de gemeente die in goed overleg met de omgeving tot stand zijn gekomen.

Kinderopvang Wassenaar

Januari 2015 – Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW) is gestart in 1985 vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zonder winstoogmerk.

Met als doel zorgzame kinderopvang door heel Wassenaar. Het hele jaar door, van vroeg tot laat, alle dagen van de werkweek. Complete opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Door betrouwbare en professionele medewerkers. Een opvang waar je kind wil zijn.

Bij SKW als toonaangevende opvang in Wassenaar kunnen ouders rekenen op een professionele opvang op uiterst moderne locaties. Een van deze moderne locaties is SKW De Schulpwei. Deze nieuwbouwlocatie is mede dankzij woningbouwvereniging St. Willibrordus tot stand gekomen. Een transparant gebouw die verdeeld is in kleinere paviljoens. Dagopvang en buitenschoolse opvang onder 1 dak, maar met een kleinschalig gevoel. De ligging aan de sportvelden van RKSV Blauw-Zwart maakt het mogelijk dat kinderen na schooltijd ook kunnen sporten bij de speciale sportbso. Deze sportbso is uniek in Wassenaar.

SKW De Zijlwatering omringt door prachtig groene parken is met zijn uitdagende en ruime buitenspeelruimte de andere moderne opvanglocatie voor kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast heeft SKW nog twee kleinere opvanglocaties voor kinderen van 4-12 jaar die natuurlijk ook aan alle moderne eisen voldoen.

Heeft u interesse in kinderopvang bij een van de locaties van SKW, dan vindt u meer informatie op onze website www.kinderdagverblijven-wassenaar.nl.

Ook zijn wij bereikbaar op 070 – 511 31 47 of per email,
info@kinderdagverblijven-wassenaar.nl voor al uw vragen. U bent altijd van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Cursus ‘Houd grip op het huishoudboekje’

Januari 2015 – Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar organiseert een budgetcursus.

In deze cursus leert u om te gaan met uw inkomsten in relatie tot de noodzakelijke uitgaven. De data zijn 13, 20 en 27 februari van 9.30 – 11.30 uur. Locatie: Van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar.

Aanmelden kan telefonisch 070 – 511 75 76 (maandag t/m vrijdag 10.00 – 14.00 uur), per mail hulpbijschulden@smowassenaar.nl of per post o.v.v. uw naam en adresgegevens naar SMOW, Antwoordnummer 10093, 2240 VB Wassenaar.

Intentieovereenkomst locatie Bellesteijn in Wassenaar ondertekend

December 2014 – Donderdag 18 december hebben wethouder Maat, portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid gemeente Wassenaar, en de heer van Dam, directeur-bestuurder St. Willibrordus, een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van de locatie Bellesteijn ondertekend.

In de intentieovereenkomst staan de afspraken tussen beide partijen over het opstellen van een bouwplan voor de locatie aan de Van Bellelaan in Wassenaar.

St. Willibrordus presenteert haar beleidsplan aan belanghouders

November 2014 – Tijdens de belanghoudersbijeenkomst van woensdag 26 november heeft de heer van Dam, directeur-bestuur St. Willibrordus, de nieuwe koers van de corporatie gepresenteerd.

Het nieuwe beleidsplan ‘Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar’ is overhandigd aan Wethouder Doorn en de heer van Kralingen, voorzitter van de huurderbelangenvereniging Rozenstein. Samen met de belanghouders is verder gediscussieerd over de thema’s ‘betaalbaarheid’ en ‘de intermediairsrol’ van de corporatie.

Hier kunt u het beleidsplan downloaden

Cursus ‘Leren omgaan met geld’

November 2014 – Heeft u geldproblemen of moeite met rondkomen? Kwadraad organiseert een budgetcursus bestaande uit 6 bijeenkomsten.

De eerste cursusochtend is op 20 november van 9.30 – 12.00 uur. De cursus is bedoeld voor mensen die meer grip op hun uitgaven willen. Voor informatie en aanmelding gaat u naar www.kwadraad.nl.

Grip op je Euro’s

Jongeren weer grip op hun euro’s geven

Augustus 2014 – Jongeren zitten steeds dieper in de schulden. Gemiddeld staan ze 1050 euro in het rood. Een paar honderdduizend jongeren in Nederland hebben last van betalingsachterstanden.

Daarom gaan de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar de schuldproblematiek onder jongeren aanpakken. Dat doen ze met de campagne ‘Grip op je euro’s’. Doel van deze schuldhulpcampagne is om jongeren met schulden te bereiken en tegelijk jongeren te werven die hen als schuldhulpmaatje weer op het goede pad kunnen brengen.

Hulp ‘om de hoek’

Wanneer je als jongere tussen de 15 en 25 jaar het gevoel hebt in een moeilijke schuldsituatie beland te zijn, aarzel dan niet om op de website www.gripopjeeuros.nl te kijken. Daar staat informatie die je de juiste weg kan wijzen om uit de financiële problemen te komen.

Presentatie jaarverslag 2013

Juni 2014 – maandag 16 juni is het jaarverslag 2013 ‘Maatschappelijk betrokken’ aan de leden van de Woningbouw tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepresenteerd en besproken.

De leden hebben het jaarverslag 2013 goedgekeurd. U kunt ons goedgekeurde jaarverslag op onze website digitaal lezen of downloaden.

Daarnaast heeft mevrouw Vriens, voorzitter raad van commissarissen, de heer Kortekaas bedankt voor zijn inzet en zijn kritische vragen in de afgelopen jaren. De heer Kortekaas, lid raad van commissarissen, treedt conform de Governancecode af na twee zittingstermijnen in de raad.

Cursus ‘Hoe krijg ik en houd ik mijn huishoudboekje op orde’

Januari 2014 – SWOW organiseert een budgetcursus, waarin u geleerd wordt om te gaan met uw inkomsten in relatie tot de noodzakelijke uitgaven.

De cursus wordt op drie vrijdagen in februari gehouden. De data zijn 7, 14 en 21 februari en is van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar. Deelname aan de cursus is gratis.

U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail swow@welzijn-ouderen.nl of bellen via telefoonnummer 070 – 511 22 26 (maandag t/m vrijdag 10.00 – 14.00 uur).

Eerste nieuwbouwwoningen Pieter Maritzstraat e.o. opgeleverd

Januari 2014 – de eerste 8 woningen van het nieuwbouwproject Pieter Maritzstraat e.o. zijn voor de Kerst opgeleverd. De heer Van Dam, directeur St. Willibrordus, verwelkomde de nieuwe bewoners tijdens een feestelijke ontvangst in het buurtcentrum O&O.

De eerste bewoners ontvingen de sleutels van hun nieuwe woning van de heer Van Kralingen, voorzitter Huurderbelangenvereniging Rozenstein. De woningen van het nieuwbouwcomplex hebben een EPN (Energieprestatienorm) van 0,4, dat ligt 30% onder het landelijk vereiste van 0,6. Dit wordt onder meer bereikt door warmteterugwinning, driedubbel glas en zonnepanelen op het dak.

 

Vacature Voorzitter vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden

November 2013 – door het vertrek van de huidige voorzitter is de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden op zoek naar een nieuwe voorzitter die als een bruggenbouwer in staat is om de leden (directeur-bestuurders) te verenigen op een gezamenlijke koers.

De nieuwe voorzitter is het bestuurlijke gezicht van de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Hij/zij:

  • zet de bestuurlijke lijnen uit richting de aangesloten woningcorporaties en de regio(gemeenten) en weet zaken op de politieke agenda te krijgen
  • is inhoudelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting
  • heeft gevoel bij het nieuwe denken wat de sector nodig heeft om de huidige transformatie succesvol te kunnen doorlopen.

Meer informatie over deze functie is te vinden op: www.socialeverhuurdershaaglanden.nl.
Reageren kan tot maandag 9 december.

 

Wijziging uitbetaling huurtoeslag

November 2013 – het is voor huurders niet meer mogelijk de huurtoeslag over te laten maken aan de woningbouwvereniging.

De Belastingdienst maakt de huurtoeslag voortaan rechtstreeks aan betrokken huurders over. Deze huurders worden schriftelijk geïnformeerd door de Belastingdienst over deze wijziging. Meer informatie over de huurtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen (0800 – 0543).
Door deze wijziging kunnen wij niet meer de huurtoeslag verrekenen met de door u te betalen maandhuur. Dit betekent dat betrokken huurders per 1 januari 2014 de volledige bruto huur moeten betalen.
Wij adviseren u dringend rekening te houden met deze wijziging. Wanneer u vragen heeft, kunt u ons bellen of langskomen op kantoor.

Wijziging in uw huurbetalingen

Oktober 2013 – Vanaf 1 februari 2014 moeten alle betalingen en incasso’s voldoen aan een nieuwe betaalstandaard. Dit betekent dat iedereen gebruik gaat maken van een internationaal bankrekeningnummer (IBAN).

IBAN
Voor u is het belangrijk dat u weet dat uw huidige bankrekeningnummer wijzigt en dat u weet waar u uw IBAN kunt terug vinden. IBAN is niet nieuw. U vindt dit nummer al op uw bankafschrift of op de website van uw bank. Het is uw huidige rekeningnummer vooraf gegaan door de landcode, een controlecode, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Alleen het controlegetal is echt nieuw.

Uw huurbetaling
Uw huur betaalt u mogelijk per automatische incasso of per acceptgiro. St. Willibrordus gaat per november over op IBAN. De huurders met een automatische incasso ontvangen eenmalig een vooraankondiging uiterlijk 5 dagen voor de afschrijving. Op deze vooraankondiging staat het bedrag vermeld dat geïncasseerd wordt. Betaalt u per acceptgiro dan betekent dit voor u dat de acceptgiro er anders uit komt te zien.

Meer informatie
Wilt u meer weten over IBAN dan kunt u informatie vinden op de website www.overopiban.nl of de website van uw bank.

 

Hoogste punt Pieter Maritzstraat e.o.

September 2013 – Donderdag 5 september hebben burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fatma Koşer Kaya het voorlopige hoogtepunt van de nieuwbouw kracht bijgezet door het plaatsen van een prefab binnen spouwblad.

De heer van Dam, directeur – bestuurder St. Willibrordus, deelde mee dat de financiering voor het hele project succesvol is afgerond. Hierdoor werd de officiële handeling op de bouwplaats nog feestelijker. De burgemeester Jan Hoekema feliciteerde St. Willibrordus met het al bereikte resultaat en wenst de corporatie succes toe bij de afronding van dit hele nieuwbouwproject in de wijk Oostdorp.

St. Willibrordus en Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar ondertekenen huurcontract

Juni 2013 – Vrijdag 24 mei heeft de heer Van Dam, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging St. Willibrordus, de huurovereenkomst voor de kinderdagopvang bij de kantine van de voetbalvereniging RKSV Blauw-Zwart ondertekend.

Namens de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW) hebben de heer Van Amerongen, voorzitter, en de heer Overdevest, penningmeester, getekend. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van mevrouw Veefkind, directeur van SKW.

Deze nieuwe kinderopvanglocatie bij de Schulpwei is voor de doelgroep voor kinderen van 0-12 jaar is gebouwd, in opdracht van de corporatie. Na maanden van intensieve arbeid door Bouwbedrijf Westgeest, L’Ami Schilders en installatiebureau L’Ami is het pand nu klaar voor gebruik. Voordat de twee groepen dagopvang en vier groepen buitenschoolse opvang van start gaan, krijgt het gebouw eerst nog een uitdagende en natuurlijke speelplaats.

Bewoners tevreden over de dienstverlening

Mei 2013 – de corporatie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening. In totaal heeft 43% van de bewoners meegedaan aan het onderzoek.

De bewoners geven St. Willibrordus een score van 8,2 voor de kwaliteit van de dienstverlening. Ook voor de afhandeling van de reparatieverzoeken is een rapportcijfer van 8,2 gegeven. Voor de schriftelijke communicatie is een 8 gegeven door de bewoners.

De heer van Dam, directeur-bestuurder, geeft aan dat hij trots is op de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek geeft St. Willibrordus handvaten voor hoe de dienstverlening verder kan worden verbeterd. Namens de medewerkers van de corporatie bedankt de heer van Dam alle bewoners die mee hebben gewerkt aan het onderzoek.

 

Huurverhoging 2013

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage vast. In 2013 is dit percentage voor een sociale huurwoning 4%, namelijk de inflatie van 2012 (2,5%) en een toeslag van 1,5%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De overheid heeft bepaald dat aan huurders van een sociale huurwoning met een huishoudinkomen boven € 33.614 en boven € 43.000 een hogere huurverhoging mag worden voorgesteld, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging.

Per 1 juli 2013 gelden de volgende percentages voor de huurverhoging van sociale huurwoningen:

  • 4% voor inkomens tot € 33.614
  • 4,5% (4% + 0,5%) voor inkomens tussen € 33.614 en € 43.000
  • 6,5% (4% + 2,5%) voor inkomens boven € 43.000

Woningbouwvereniging St. Willibrordus maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De redenen hiervoor zijn extra inkomsten generen die nodig zijn om onder meer de Verhuurdersheffing te kunnen betalen en daarnaast te kunnen blijven investeren voor onze doelgroepen.

Hoe wordt de hoogte van het inkomen bepaald? St. Willibrordus heeft van de Belastingdienst een overzicht ontvangen in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen van huurders van sociale huurwoningen valt. De Belastingdienst heeft geen gespecificeerde inkomensgegevens verstrekt.

Is de jaarlijkse huurverhoging van uw sociale huurwoning meer dan 4,0%? Dan heeft u bij de huurverhogingsbrief een ‘Verklaring inkomensindicatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging’ van de Belastingdienst ontvangen. In deze verklaring staat ook het aantal bewoners dat nu op uw adres woont en van wie het inkomen is meegeteld bij het huishoudinkomen. Bij de huurverhoging geldt het huishoudinkomen dat huurders twee kalenderjaren eerder verdienden. Bij de huurverhoging in 2013 gaat het dus om het inkomen over 2011. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 23 jaar waren, telt tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk.

 

Werkproces huurincasso aangepast

April 2013 – Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft gemerkt dat de huidige werkwijze van huurincasso voor de huurders beter kan.

De huurders zijn contractueel verplicht om de huur te betalen voor de eerste van de maand. Soms gebeurd het dat huurders door omstandigheden later betalen. Deze huurders ontvangen dan van St. Willibrordus een aanmaningsacceptgiro. Het moment dat St. Willibrordus de aanmaningsacceptgiro verstuurd was in de tweede helft van de maand.

Om de betalingsproblemen van huurders zo klein mogelijk te houden, zal St. Willibrordus de aanmaningsacceptgiro vanaf april in de eerste helft van de maand versturen. Hierdoor zal de kans dat een huurachterstand oploopt minder groot zijn. Huurders met betalingsproblemen kunnen contact opnemen met St. Willibrordus. Zodat wij ondersteuning kunnen bieden bij het zoeken naar een oplossing.

 

Sloop Pieter Maritzstraat gestart

Maart 2013 – Wethouder Koşer Kaya heeft op 5 maart symbolisch de start gemaakt van de sloop van 57 woningen aan de Pieter Maritzstraat en omgeving Samen met burgemeester Hoekema heeft zij met behulp van een kraan de voorgevel van een woning verwijderd.

De heer Van Dam, directeur Woningbouwvereniging St. Willibrordus, gaf aan dat de sloop een belangrijke mijlpaal is in het vernieuwingsproject. In het afgelopen jaar zijn alle bewoners van het project verhuisd naar een andere woning. De bewoners hebben een andere woning in Wassenaar gevonden of op eigen initiatief buiten Wassenaar. De nieuwbouw die zal worden gerealiseerd bestaat uit 44 huurwoningen en 9 koopwoningen. De woningen zijn bestemd voor gezinnen, starters en senioren. Herinrichting van dit gebied versterkt het aanbod van sociale woningen in de wijk Oostdorp. De gemeente wil investeren in dit project door het aanleggen van een nieuw rioolstelsel aan en het inrichten van de openbare ruimte. Ook legt zij een tijdelijke weg aan voor het bouwverkeer.

De aannemer Dura Vermeer realiseert de 53 nieuwbouwwoningen in opdracht van de woningbouwvereniging. De werkzaamheden voor de nieuwbouw starten medio juni. Om de sloopwerkzaamheden zorgvuldig te laten verlopen heeft Dura Vermeer maatregelen getroffen om de overlast voor de woonomgeving tot een minimum te beperken.

Samenwerkingsovereenkomst Pieter Maritzstraat e.o. getekend.

Maart 2013 – Burgemeester Hoekema en de heer van Dam, directeur St. Willibrordus, hebben de samenwerkingsovereenkomst voor het project Pieter Maritzstraat e.o. ondertekend.

De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de realisatie van de 53 nieuwbouwwoningen, de grondtransacties en de herinrichting van het openbaar gebied door de gemeente Wassenaar . Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de kostenverdeling voor de aanleg van openbare (nuts)voorzieningen, parkeervoorzieningen en het opnieuw inrichten van het openbaar gebied binnen het Plangebied Pieter Maritzstraat e.o.

 

Bankrekeningnummer gewijzigd

September 2012 – per 1 oktober wijzigt ons bankrekeningnummer.

De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de realisatie van de 53 nieuwbouwwoningen, de grondtransacties en de herinrichting van het openbaar gebied door de gemeente Wassenaar . Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de kostenverdeling voor de aanleg van openbare (nuts)voorzieningen, parkeervoorzieningen en het opnieuw inrichten van het openbaar gebied binnen het Plangebied Pieter Maritzstraat e.o.

Het nieuwe nummer is ING Bank nr. 69.74.100. Wanneer u zelf de maandelijkse huur aan ons overmaakt, dient u het rekeningnummer te wijzigen.

Ons IBAN nummer wordt NL23 INGB 0006 9741 00 (BIC Code: INGBNL2A). Vanaf 1 februari 2014 kan alleen nog maar gebruik worden gemaakt van IBAN als rekeningnummer. Hierdoor zal iedereen in Europa op dezelfde manier betalen.

Sleuteloverdracht kantine aan Blauw Zwart

September 2012 – vrijdag 7 september heeft de heer Van Dam, directeur Woningbouwvereniging St. Willibrordus, officieel de sleutels overgedragen van de kantine aan de heer Van Herk, voorzitter van de voetbalvereniging Blauw Zwart.

De kantine is geheel gerenoveerd en heeft een metamorfose ondergaan volgens de normen van deze tijd.

Dit is de afronding van de eerste fase. De tweede fase, de Buitenschoolse opvang voor de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar, is medio mei 2013 klaar. Hierna volgt de renovatie van het bestuurshuis en de kleedkamers. Als het complex helemaal klaar is voor de toekomst is het de wens van de heer Van Herk om toch minimaal tweede klasse te gaan voetballen. Aan de locatie kan het niet liggen ook al is er nog één grote wens en dat is een kunstgrasveld. Over het algemeen is de club erg tevreden, want Blauw Zwart telt nu al meer dan 450 kinderen die met het voetbalspel bezig zijn en dat is het hoogste aantal ooit!

Herhuisvesting van bewoners Pieter Maritzstraat e.o. in volle gang

Juli 2012 – De herhuisvesting van de bewoners van de Pieter Maritzstraat e.o. is in volle gang. Een groot deel van hen is al verhuisd naar een andere woning. Daarnaast heeft Woningbouwvereniging St. Willibrordus de plannen voor de Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Wassenaar ingediend. Maar wat vonden de bewoners van de Pieter Maritzstraat e.o. en waar zijn ze naar toe gegaan? Hoe beleefden zij de herhuisvesting en wat vinden ze van het vernieuwingsplan?

Anneke van Velzen woonde maar liefst 32 jaar, samen met haar man in de Hallekensstraat. Toen ze in oktober 2011 te horen kreeg dat de woningen aan de Pieter Maritzstraat e.o. werden vernieuwd – en zij dus samen met haar man moest verhuizen- schrok ze. Anneke: “In eerste instantie werd gezegd dat alleen de kozijnen vervangen moesten worden. Tijdens de informatiebijeenkomst in oktober vorig jaar, kregen we te horen dat de woningen gesloopt zouden worden. Dit nieuws kwam hard aan: wij wilden helemaal niet verhuizen. Wij zaten er prima. Daarnaast hebben wij veel geïnvesteerd in de woning. Maar, vertelt Anneke, uiteindelijk is de herhuisvesting voorspoedig verlopen.” De familie Van Velzen is inmiddels zelfs al verhuisd. “In de Van der Duyn van Maasdamstraat kwam een woning vrij. We stonden al geruime tijd ingeschreven bij Woonnet Haaglanden en ook de urgentie uit het Sociaal Plan was nuttig bij het reageren”, aldus Anneke. Vergeleken met de Hallekensstraat vindt ze het fijn dat ze nu een ruime eengezinswoning heeft. Al blijft de wc aan de krappe kant.

Bewonersbegeleiding herhuisvesting
De Wassenaarse is ook dik tevreden over de bewonersbegeleiding vanuit St. Willibrordus. Zo heeft de familie Van Velzen gebruik gemaakt van de verhuisservice – een regeling- uit het Sociaal Plan. Verhuisbedrijf Lagerberg heeft de verhuizingen tot in de puntjes geregeld. “We kregen zo veel verhuisdozen als we nodig hadden. Mijn man heeft in de loop der jaren aardig wat spullen voor zijn hobby verzameld”, aldus Anneke. St. Willibrordus heeft de familie Van Velzen geholpen met de aansluiting van onder meer de wasmachine en de aanpassingen voor het toilet.

De huidige woningen aan de Pieter Maritzstraat, St. Willibrordusstraat en Hallekensstraat maken plaats voor 53 nieuwe woningen, waaronder seniorenwoningen. Anneke: “Ik ben erg benieuwd of de senioren zich thuis gaan voelen tussen de starters. Hopelijk hebben ze ook nagedacht over een oplossing voor het parkeren in de buurt.” Eén ding staat vast: Anneke en haar man willen niet meer terug. “Wij blijven niet verhuizen. De nieuwe woning is een schot in de roos. Hier willen we oud worden.”

Pieter Maritzstraat

Hallekensstraat

Schetsimpressie vernieuwing Pieter Maritzstraat e.o. (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).

Eerste officiëlle paal geslagen uitbreiding kinderdagopvang

Juli 2012 – Donderdag 5 juli is de eerste officiële paal geslagen voor de uitbreiding kinderdagopvang voor de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar bij de kantine van de RKSV Blauw-Zwart in opdracht van woningbouwvereniging St. Willibrordus.

De handeling is verricht door de kinderen (BSO-SPORT) die nu al gebruik maken van het sportcomplex aan de dr. Mansveltkade.

Ondertekening huurovereenkomst kantine Blauw Zwart

April 2012 – Donderdag 12 april hebben de heer Van Herk, voorzitter van voetbalvereniging Blauw Zwart en de heer Van Dam, directeur van Woningbouwvereniging St. Willibrordus, de huurovereenkomst voor de kantine Blauw Zwart ondertekend.

De woningcorporatie gaat de kantine renoveren en knapt het bestuurshuis en de kleedkamers op. Het verhuren en renoveren van deze faciliteiten is een onderdeel van het verder ontwikkelen van de locatie Dr. Mansveltkade.

Maandag 16 april is de woningcorporatie eigenaar geworden van de locatie Dr. Mansveltkade.

Naast de ontwikkelingen voor voetbalvereniging Blauw Zwart, zal de woningcorporatie de Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW) ook faciliteren. Op de locatie wordt een buitenschoolse opvang gerealiseerd en biedt plaats aan 120 kindplaatsen met huiswerkbegeleiding.

Goede afspraken over tijdelijk beheer Pieter Maritzstraat e.o.

April 2012 – De leden van de Klankbordgroep Tijdelijk Beheer Pieter Maritzstraat hebben samen met directeur Wil van Dam, afgelopen maandag 2 april hun handtekening gezet onder het gelijknamige beheerplan.

In dit plan is een totaalpakket aan afspraken opgenomen om de leefbaarheid en veiligheid in en rondom het sloop/nieuwbouwgebied van de Pieter Maritzstraat te waarborgen. De woningbouwvereniging sloopt hier 57 huurwoningen om plaats te maken voor 53 nieuwe woningen, waaronder eengezinswoningen, starterswoningen en woningen voor senioren. Zowel koop als (sociale) huur.

Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
De klankbordgroep heeft de afgelopen periode samen met St. Willibrordus gewerkt aan het Tijdelijk Beheerplan. In een drietal sessies werkten de leden (waaronder omwonenden, een vertegenwoordiger van Huurderbelangenvereniging Rozenstein, Comité Oostdorp-Leeft, politie en de gemeente) van inventarisatie (van wensen, suggesties en zorgen) naar een uitgewerkt plan. Naast leefbaarheid en veiligheid is ook de bereikbaarheid van de Pieter Maritzstraat, St. Willibrordus, Hallekensstraat en de aangrenzende straten aan bod geweest, evenals voorziene extra parkeerdruk. Ook zijn te verwachten overlastvormen aan bod geweest; zwerfafval, geluidsoverlast van sloop en bouw, verhuizers en aannemers die tijdelijk de weg blokkeren et cetera. In het Tijdelijk Beheerplan zijn hier afspraken over gemaakt, zodat deze overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Samen optrekken
St. Willibrordus werkt in een ingrijpend project als de vernieuwing van de Pieter Maritzstraat graag nauw samen met betrokkenen, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Met deze klankbordgroep hebben de samenwerkende partijen dan ook een goed beeld gekregen van wat er speelt ten aanzien van de vernieuwing – en is met het Tijdelijk Beheerplan daar een adequaat pakket aan afspraken over gemaakt. Omdat het sloop/nieuwbouwtraject enige tijd in beslag neemt, checkt St. Willibrordus en de klankbordgroep in ieder geval een keer per half jaar of de gemaakte afspraken nog actueel zijn. Eventueel wordt het plan daar op aangepast.

Publieksversie
St. Willibrordus werkt het Tijdelijk Beheerplan nu uit in een handzame publieksversie. Deze wordt binnenkort huis aan huis verspreid in de wijk. Daarnaast kunnen belangstellenden terecht in het informatiecentrum aan de Pieter Maritzstraat 25 om de projectmedewerkers te spreken over de gemaakte afspraken.

Opening informatie- en servicepunt vernieuwing Pieter Maritzstraat e.o.

Maart 2012 – Op woensdagmiddag 7 maart heeft Woningbouwvereniging St. Willibrordus de deuren van het informatie- en servicepunt aan de Pieter Maritzstraat e.o. geopend.

Huidige bewoners en omwonenden zijn elke woensdag van harte welkom in de woning aan de Pieter Maritzstraat 25 die als tijdelijk informatiepunt is ingericht. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen over de vernieuwing van de Pieter Maritzstraat e.o. Het tijdelijke informatiepunt is elke woensdag open van 14.00 tot 17.00 uur.

Beheerplan Pieter Maritzstraat e.o.

Klankbordgroep aan de slag met Beheerplan Pieter Maritzstraat e.o.

Januari 2012 − Woningbouwvereniging St. Willibrordus is per 1 januari 2012 gestart met de herhuisvesting van de huidige huurders aan de Pieter Maritzstraat e.o. De 57 huurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor 53 nieuwe woningen, waaronder eengezinswoningen, starterswoningen en woningen voor senioren.

Om de leefbaarheid en de veiligheid tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden te waarborgen werkt St. Willibrordus samen met de klankbordgroep aan een Tijdelijk Beheerplan.

Klankbordgroep Tijdelijk beheer
Tijdens de vernieuwing en de sloop- en bouwwerkzaamheden is extra aandacht nodig voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de Pieter Maritzstraat, St. Willibrordus, Hallekensstraat en de aangrenzende straten. Zo kan vrachtverkeer tijdelijk de weg blokkeren of verhuizers en aannemers overlast veroorzaken. Ook kan zwerfafval of grofvuil in de omgeving voorkomen. Tevens kan de parkeerdruk tijdens de werkzaamheden toenemen. Om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en in goede banen te leiden, maakt St. Willibrordus samen met omwonenden, een vertegenwoordiger van Huurderbelangenvereniging Rozenstein, Comité Oostdorp-Leeft, politie en gemeente een Tijdelijk Beheerplan; een totaalpakket aan afspraken om de leefbaarheid en de veiligheid tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden te waarborgen.

Werkwijze en planning Beheerplan
In de eerste bijeenkomst is een aantal uitgangspunten voor het Beheerplan Pieter Maritzstraat e.o. met de klankbordgroep gedeeld. Op basis van de inbreng van de klankbordgroepleden wordt het concept beheerplan opgesteld. In de tweede bijeenkomst worden vervolgens de afspraken en regelingen vastgesteld in het definitieve beheerplan Pieter Maritzstraat e.o. Daarna wordt eens per half jaar het beheerplan en de gang van zaken geëvalueerd met de klankbordgroep. Het doel is om continu af te wegen of de gemaakte afspraken in het beheerplan voldoende zijn. Daar waar nodig worden de gemaakte afspraken herzien of aangepast. Het voornemen is om eind maart 2012 het Tijdelijk Beheerplan klaar te hebben.

Gemeenteraad op werkbezoek Pieter Maritzstraat e.o.

December 2011 – Op zaterdag 10 december is de Wassenaarse gemeenteraad op werkbezoek geweest bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus. De raadsleden werden geïnformeerd over het sloop- nieuwbouwtraject van de Pieter Maritzstraat e.o.

Het werkbezoek startte met een presentatie over het project met aandacht voor nut en noodzaak van slopen, het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp, sociaal plan en de herhuisvesting van de huidige bewoners. Na de presentatie gingen raadsleden en medewerkers van de woningbouwvereniging met elkaar in gesprek over het project. Onder de raadsleden waren onder meer vragen over de herhuisvesting, de zorg en maatwerk voor individuele gevallen en de nieuwbouw.

De bijeenkomst is afgesloten met een buurtwandeling en een bezoek aan een van de woningen die worden vernieuwd. De bewoonster vertelde de raadsleden onder meer over hoe zij de vernieuwingsplannen tot nu toe heeft ervaren. En wat haar wensen zijn voor de toekomst. De zelfgebakken appeltaart en koffie die ze serveerde viel in goede smaak bij de raadsleden.

Jubilarissen in het zonnetje

December 2011 – Sinds enige tijd verrassen wij bewoners die langer dan 50 jaar in hun woning wonen met een leuke attentie.

Onze medewerkers bezoeken de jubilarissen thuis en brengen een mooi bloemstuk. De reactie van de bewoners is hartverwarmend. Hieronder een aantal foto’s die met toestemming van de bewoners gemaakt zijn in hun woning.

* Mocht u ook langer dan 50 jaar in uw woning wonen en u heeft nog niets van ons gehoord, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan voor u nakijken of uw gegevens kloppen en met een presentie langskomen.

Belanghebbenden spreken zich uit over de taken van Woningbouwvereniging St. Willibrordus

Oktober 2011 – Donderdag 20 oktober organiseerde St. Willibrordus een bijeenkomst voor haar belanghebbenden. Thema was het maken van scherpe keuzes in financieel krappe tijden.

De oorzaken en mogelijke gevolgen van de financieel krappe tijden werden tijdens de bijeenkomst kort toegelicht. Vooral de gevolgen van de Europese regelgeving en het mee gaan betalen aan de huurtoeslag spelen een grote rol. Er komen veel taken op de corporatie af die zij niet allemaal kan invullen zoals zij graag wil. Dit heeft gevolgen voor de mensen voor wie St. Willibrordus er moet zijn. Om in beeld te brengen waar de grootste knelpunten ontstaan, vroegen wij de belanghebbenden te benoemen welke gevolgen het voor bewoners van Wassenaar zou hebben als de corporatie niet meer kan investeren. Vervolgens vroegen wij ze welke oplossingen er waren en wie dit op zou moeten pakken. St. Willibrordus of andere partijen?

De belanghebbenden brachten voor een aantal doelgroepen meerdere problemen in beeld. Onder andere werden ouderen genoemd. Hun afnemende mobiliteit stelt eisen aan de toegankelijkheid van hun woning. Bij mensen met een middeninkomen geldt dat zij minder makkelijk in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zij kunnen moeilijk verhuizen. Dit heeft gevolgen voor starters, die niet meer in Wassenaar terecht kunnen.

Om deze problemen op te lossen is St. Willibrordus nodig, maar ook andere partijen zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen. Dit leverde een aantal duidelijke uitspraken op. Bijvoorbeeld over de huisvesting van mensen met een (verstandelijke) beperking. Hiervoor vinden de belanghebbenden St. Willibrordus verantwoordelijk. De overheid dient zorg te dragen voor de financiering, dit is geen taak van de corporatie. Er ontstond enig rumoer in de zaal toen de kwestie aan bod kwam wie verantwoordelijk is voor een buurthuis. Waar de een vond dat de corporatie dit zou moeten betalen (dit is goed voor de waarde van hun woningen), vond de ander dat dit een taak van de gemeente is.

Bestuurder Wil van Dam sloot de middag af. Hij stelde dat de bijeenkomst St. Willibrordus gaat helpen bij het maken van keuzes. In sommige keuzes uit het verleden voelt hij zich gesterkt, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid van woningen voor ouderen, kinderopvang en leefbaarheid. Enkele nieuwe ideeën speken tot de verbeelding, zoals nieuwe concepten voor jongerenhuisvesting. Voor het oplossen van een aantal problemen is ook het Rijk nodig. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van gemeenten en corporaties.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Wbv St. Willibrordus scoort een 7 bij visitatie

September 2011 – Woningbouwvereniging St. Willibrordus vindt het belangrijk om open te verantwoorden over haar prestaties. In het 1e half jaar heeft de corporatie zich daarom laten visiteren door het adviesbureau Raeflex. Directeur Wil van Dam is blij met de waardering van gemiddeld een 7. Deze 7 betekent dat de corporatie de afgelopen jaren op de gebieden van presteren naar ambities, opgaven, vermogen, Governance en volgens belanghebbenden heeft gepresteerd naar wat er van deze organisatie verwacht mag worden.

De visitatiecommissie was unaniem van mening dat St. Willibrordus bewezen heeft en het bewijs is dat kleine corporaties in de huidige tijd zeker bestaansrecht hebben. Wij zijn hier trots op en zien deze visitatie dan ook als een nulmeting en als een ijkpunt voor het verder professionaliseren van de organisatie.

Methodiek
In de AedesCode is vastgelegd dat elke woningcorporatie die lid is van Aedes zich één keer per vier jaar laat visiteren. De visitatie heeft betrekking op het maatschappelijk presteren, de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd. De normen die worden gehanteerd zijn voor heel Nederland gelijk en worden bewaakt door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 4.0 versie.

Hier kunt u de visitatierapportage downloaden.

 

Gemeente en corporaties ondertekenen prestatieafspraken

Woensdag 29 juni 2011 zijn de prestatieafspraken 2011-2015 ondertekend door Wil van Dam, directeur Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Ad Zopfi, directeur Wassenaarsche Bouwstichting en Dienke Dekker, wethouder volkshuisvesting van de gemeente Wassenaar.

Samenwerking
De partijen hebben gekozen om samen te werken in de vorm van een partnerschap. Dit om de gezamenlijke ambities en doelen te realiseren. De inwoners van Wassenaar op de beste manier van dienst te zijn en in het bijzonder inwoners die behoren tot de sociale doelgroep van de woningcorporaties. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van vertrouwen en van wederkerigheid. Dit willen wij bereiken door onder meer bestuurlijke en financiële transparantie naar elkaar toe. Het partnerschap komt tot uiting in verschillende thema’s zoals onder andere het bouwprogramma, wonen-zorg-welzijn en wijkaanpak–leefbaarheid.

Klik hier voor de prestatieafspraken.

Huurverhoging 2011

De corporatie voert een gematigd huurverhogingbeleid, maar is ook verplicht de regelgeving op dit gebied door de rijksoverheid te volgen.

De corporatie voert een gematigd huurverhogingbeleid, maar is ook verplicht de regelgeving op dit gebied door de rijksoverheid te volgen. De afgelopen jaren heeft het Ministerie voorgeschreven dat de huurverhoging gemiddeld niet hoger mocht zijn dan inflatie en het inflatiepercentage lag regelmatig lager dan het door de corporatie voorgenomen percentage (dat dus al niet hoog is). Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen hanteert de corporatie daarom al jaren het maximaal toegestane percentage. Voor 2012 zal dit percentage 2,3 bedragen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk.

Lente aan de Van Duivenvoordelaan

Vanaf maandag 11 april 2011 zijn er bij bijna 100 bewoners aan de Van Duivenvoordelaan bloembakken geplaatst. Dit na een actie om de galerijen in geval van calamiteiten veiliger te maken; de bewoners dienden hun persoonlijke eigendommen van de galerijen verwijderen. Graag wil Woningbouwvereniging St. Willibrordus dat bewoners op een veilige manier een persoonlijk tintje aan hun huis kunnen geven.

Om dit te realiseren is er in samenwerking met tuincentrum De Bosrand een actie gestart waarbij alle bewoners 2 bloembakken kunnen krijgen van de woningbouwvereniging en eventueel nog extra bakken kunnen bestellen. De Bosrand sponsort deze actie met cadeaubonnen om de bloembakken te vullen naar eigen smaak en idee. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen kan er gesproken worden van een groot succes. De woningbouwvereniging wenst de bewoners van de flat veel bloemenplezier en gezelligheid op de galerijen.

 

Verrassing voor jubilarissen

In december 2010 heeft woningbouwvereniging St. Willibrordus bewoners die langer dan 50 jaar in hun woning wonen verrast met een mooi kerststuk. De bewoners zijn hierover van tevoren op de hoogte gebracht en door de woonconsulenten aan huis bezocht. De reactie van deze bewoners was hartverwarmend. Hieronder een aantal foto’s die met toestemming van de bewoners gemaakt zijn in hun woning.

* Mocht u ook langer dan 50 jaar in uw woning wonen en u heeft nog niets van ons gehoord, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan voor u nakijken of uw gegevens kloppen en met een presentje langskomen.

Persbericht over Europaregeling

Invoer Europaregeling heeft grote gevolgen voor de sociale huurwoningtoewijzing
Op 1 januari 2011 treedt de “Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting” in werking. Deze regeling is de uitvoering van een besluit dat door de Europese Commissie op 15 december 2009 is genomen. De regeling verplicht de woningcorporaties 90% van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een gezamenlijk fiscaal jaarinkomen tot € 33.614. Corporaties moeten door de smalle doelgroepdefinitie van huishoudens met een inkomen tot € 33.614 keuzes maken voor het toewijzen van woningen met een huurprijs tot € 652,52. Deze keuzes zijn vooral van invloed voor woningzoekenden met een hoger inkomen. Corporaties die niet aan deze regeling voldoen, komen dan niet meer in aanmerking voor goedkopere leningen en lagere grondkosten.

Beperkte toewijzingsruimte rechtvaardig en verantwoord benutten
De corporaties beschikken vanaf 2011 over een ruimte van 10% om woningzoekenden met een hoger inkomen te huisvesten. De Haaglandse corporaties hebben om die reden gezamenlijk gekozen om de toewijzingsruimte voor hogere inkomens zo rechtvaardig mogelijk en zo volkshuisvestelijk verantwoord te benutten.

Dit betekent dat in 2011 de 10%-toewijzingsruimte alleen wordt ingezet voor woningtoewijzing aan meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen tussen € 33.614 en € 44.000. Gezien de krappe woningmarktomstandigheden in de regio Haaglanden hebben deze huishoudens vanwege hun financiële situatie minder mogelijkheden om een woning buiten de sociale huursector te kopen of te huren. Ook in de Regionale Prestatieafspraken met het Stadsgewest Haaglanden is deze groep “lage middeninkomens” als tweede doelgroep van beleid nadrukkelijk benoemd. Voorheen konden woningzoekenden met een inkomen tot € 55.800 zich via woonnet-haaglanden voor een sociale huurwoning inschrijven.

De 10% toewijzingsruimte wordt ook ingezet voor de woningtoewijzing aan urgenten met een hoger inkomen. Het betreft alleen urgenten die vanwege een noodsituatie of herstructurering op korte termijn gedwongen moeten verhuizen, maar niet snel buiten de sociale sector terecht kunnen.

Kans op een woning neemt af voor woningzoekenden met een hoger inkomen
De SVH-corporaties vinden het een vervelende boodschap dat het gewijzigde toewijzingsbeleid betekent dat ingeschreven alleenstaanden met een inkomen boven € 33.614 en ingeschreven meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven € 44.000 (totaal ongeveer 11% (14.000) van de ingeschreven woningzoekenden) minder kans hebben op een woning via woonnet-haaglanden. In sommige regiogemeenten is er ook geen betaalbaar alternatief in de particuliere huursector of koopsector aanwezig. De SVH-corporaties zullen alle ruimte in 2011 benutten om ook deze woningzoekenden een betaalbaar alternatief te bieden in de koopsector en de vrije sector huur.

Feestelijke start werkzaamheden in Oostdorp!

Op zaterdag 28 mei 2010 hebben burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fred Sanders, samen met corporatiedirecteuren Wil van Dam (Willibrordus) en Ad Zopfi (Wassenaarsche) en de voorzitter van het actiecomité Oostdorp leeft!, de heer Barnhoorn onder toeziend oog van de bewoners van de wijk en andere genodigden, een boom geplant in de Bloemluststraat; dit als startsignaal voor een scala aan werkzaamheden die de komende jaren zullen gaan plaatsvinden in de wijk Oostdorp.

Om dit te realiseren is er in samenwerking met tuincentrum De Bosrand een actie gestart waarbij alle bewoners 2 bloembakken kunnen krijgen van de woningbouwvereniging en eventueel nog extra bakken kunnen bestellen. De Bosrand sponsort deze actie met cadeaubonnen om de bloembakken te vullen naar eigen smaak en idee. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen kan er gesproken worden van een groot succes. De woningbouwvereniging wenst de bewoners van de flat veel bloemenplezier en gezelligheid op de galerijen.

Na deze officiële handeling was er een gezellig samenzijn in het buurtcentrum Oostdorp. De gemeente Wassenaar zal met name het riool vernieuwen en extra aandacht schenken aan het openbare groen, de corporaties zullen de achterpaden, daar waar noodzakelijk, grondig gaan opknappen en van (extra) verlichting voorzien en alle betrokkenen zullen zich gaan buigen over parkeerproblemen en verkeersstromen.

Voor meer informatie over de actuele stand van zaken kunt u terecht op de website van de gemeente Wassenaar, www.wassenaar.nl en natuurlijk ook bij de corporatie. Of bekijk hier de nieuwsbrief Oostdorp Actueel als pdf.

Uitreiking 1e sleutel woning Vorenbroekstraat

juni 2010 – De eerste sleutel uitreiking van de woningen aan de Vorenbroekstraat heeft plaatsgevonden op 6 juni door Wethouder mevr. Dekker aan de familie de Vos.

Inschrijving Vorenbroekstraat gesloten

25 juni 2010 – De inschrijving voor de 35 huurwoningen aan de Vorenbroekstraat in Wassenaar is gesloten.

De belangstelling voor de luxe drie-, vier- en vijfkamerappartementen is groot. Er is vooral veel ingeschreven op de woningen in het appartementengebouw dat is bestemd voor senioren ouder dan 65 jaar. De appartementen in het tweede gebouw zijn deels bedoeld voor jongeren onder de 27 jaar en deels voor huishoudens waarvan de leden ouder zijn dan 27. De appartementen worden in juli opgeleverd en verhuurd.

‘Riante woningen’
De twee appartementengebouwen maken onderdeel uit van het nieuwbouwproject Hooghe Kley. De architectuur sluit aan op de klassieke jarendertigsfeer van de koopwoningen in het nieuwe wijkje dat wordt omsloten door de Oostdorperweg, de Zonneveldweg en de Verlengde Hoge Klei. De huurappartementen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus vallen in de sociale sector. Wil van Dam, directeur van de woningbouwvereniging, is trots op het resultaat. ‘Het zijn riante woningen geworden’, aldus Van Dam tijdens een rondleiding door de diverse appartementen. Het project voorziet volgens Van Dam in lokaal maatwerk. Dat blijkt ook uit het aantal inschrijvingen op de appartementen voor senioren boven de 65 jaar. Die doelgroep is bewust gekozen om de doorstroming in het woningaanbod van St. Willibrordus te bevorderen. Voor de luxe appartementen komen voornamelijk Wassenaarders in aanmerking.

Huurverhoging 2010

De huurverhoging zal dit jaar 1,2% gaan bedragen en zal worden doorberekend per 1 juli. U zult ons bericht hierover inmiddels hebben ontvangen. Voor de goede orde wijzen wij u er op, wellicht ten overvloede, dat u misschien te weinig inkomsten heeft om de huur zelf volledig te kunnen (blijven) betalen. De mogelijkheid bestaat om huurtoeslag aan te vragen: via ons of via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl

Meer algemene informatie over de huurverhoging kunt u nalezen in de Huurkrant 2010.