Menu+

Vacature raad van commissarissen

Vacature raad van commissarissen

Februari 2021 – Woningbouwvereniging St. Willibrordus is op zoek naar een nieuw lid voor de raad van commissarissen met als aandachtsgebied volkshuisvesting en vastgoed. De raad bestaat uit generalisten, met ieder een specifiek kennisgebied, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De huidige raad bestaat uit vier leden waarvan de komend jaar één lid niet herbenoembaar is.

De raad van commissarissen is het toezichthoudend orgaan en functioneert, naast haar toezichthoudende taak, als werkgever en als klankbord en sparringpartner van de bestuurder. De raad doet dit op gepaste afstand, doch kan zich zowel zelfstandig als op verzoek van de bestuurder intensiever richten op bepaalde deelaspecten van het bestuur. De raad bestaat uit generalisten, met ieder een specifiek kennisgebied, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.
De huidige raad bestaat uit vier leden waarvan het komend jaar er één lid niet herbenoembaar is.

Voor meer informatie kunt u hier de profielschets raad van commissarissen downloaden.

Uw reactie

Uw sollicitatie kunt u richten voor 22 maart 2021 onder vermelding van ‘Sollicitatie lid rvc’ aan: Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Hofcampweg 87, 2241 KE WASSENAAR of info@wbv-willibrordus.nl.

De eerste oriënterende gesprekken vinden in week 15 van 2021 plaats.