Menu+

Informatiebijeenkomsten minimaregelingen, kwijtschelding gemeentelijke belasting en toeslagen belastingdienst

Informatiebijeenkomsten minimaregelingen, kwijtschelding gemeentelijke belasting en toeslagen belastingdienst

Augustus 2016 – Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) organiseert een informatiemiddag over minimaregelingen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen op 5 september a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.

Daarnaast is er op 28 september a.s. van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over minimaregelingen en toeslagen belastingdienst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u door sprekers van de gemeente Wassenaar en vrijwilligers van SMOW geïnformeerd over bovenstaande onderwerpen.

Beide informatiebijeenkomsten vinden plaats in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar. De toegang is gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.