Menu+

Verduurzaming

Verduurzaming: onze doelstelling is een gemiddeld energielabel A in 2022

Wat duurzaamheid betreft gaat Woningbouwvereniging St. Willibrordus voor het maximale. In 2020 zijn er 213 woningen aan de Van Duivenvoordelaan verduurzaamd. Het huidige woningbezit van onze corporatie komt daarmee op een gemiddelde energieprestatie van energielabel B.

​Onze doelstelling is om in 2022 een gemiddeld A-label te realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen, is verduurzaming al een aantal jaar een belangrijk speerpunt. Eind 2015 startten we met de verduurzaming van ons kantoorpand. Een zonnestroominstallatie op het dak met 88 PV-zonnepanelen leverde de eerste maand al 1500 kilowatt op. Ledverlichting en bewegingssensoren zorgen voor minder stroomverbruik. Naast het kantoorpand zijn de afgelopen jaren diverse wooncomplexen verduurzaamd.

Projecten

In de Wassenaarse wijk Hof van Eden startte St. Willibrordus in 2016 met de verduurzaming van een complex met 90 woningen. In 2018 volgden nog eens 128 woningen aan de ’s Heerenbergstraat, De Lignestraat, Hugenzstraat en Zuidwijklaan. In 2019 startten we met de verduurzaming van 213 woningen aan de Van Duivenvoordelaan. Afhankelijk van de staat van de complexen ging het onder andere om HR++beglazing, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, vraaggestuurde mechanische ventilatie en zonnepanelen.

Proefwoningen

Naast de complexen waar de komende jaren een verduurzamingsslag gemaakt wordt, onderzoekt St. Willibrordus welke energiebesparende mogelijkheden er zijn voor het overige woningbezit. Zodra er woningen vrijkomen in complexen die we hiervoor hebben aangewezen, creëren we proefwoningen. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen en de kosten die deze met zich meebrengen. Om voor alle partijen tot een optimaal resultaat te komen, worden de huurders van de diverse complexen tijdig bij het verbeterproces betrokken.

Betaalbaarheid

Voor 2019-2024 formuleerde St. Willibrordus een duurzaamheidsstrategie. Een belangrijk uitgangspunt is dat we kijken naar betaalbaarheid van de woningen. Ook streven we naar maximale isolatie. Alle nieuwbouw moet minimaal voldoen aan de BENG-normen (bijna energieneutraal). Bovendien worden de woningen niet meer aangesloten op het gas. Zo minimaliseren we de CO2-uitstoot en realiseren we een energiezuinig en duurzaam woningbezit.

St. Willibrordus onderzoekt continu hoe wij onze bedrijfsvoering verder kunnen verduurzamen. De gemeente Wassenaar stelt met inbreng van de corporaties, de Transitie Visie Warmte op. Daarnaast onderzoeken we met de netbeheerders en de gemeente vervangende warmtebronnen, zoals een warmtenet. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor circulair bouwen bij nieuwbouw en onderhoud, en investeren wij in het energiebewustzijn van onze huurders. We betrekken onze belanghouders hierbij en zetten diverse media in zoals nieuwsbrieven, lokale krant, website et cetera.