Menu+

Aanbod woningen

Aanbod beschikbare woningen

Wilt u in aanmerking komen voor een van onze woningen? Dan dient u ingeschreven te zijn bij Woonnet Haaglanden. Woonnet Haaglanden is een samenwerkingsverband van de woningcorporaties binnen de regio Haaglanden. Als u nog niet bent ingeschreven, kunt u dat doen op de website www.woonnet-haaglanden.nl.

De inschrijfkosten bedragen € 14,00 per jaar. U kunt deze overmaken via iDEAL. Ook is het mogelijk om eenmalig een doorlopende machtiging af te geven. Daarbij ontvangt u een korting van € 2,50 per jaar. De inschrijfkosten via een doorlopende machtiging bedragen dus € 11,50 per jaar. U dient ieder jaar uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden te verlengen. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een e-mail. Daarin wordt u gevraagd of u ingeschreven wilt blijven. Reageert u hier niet op, dan wordt u automatisch uitgeschreven.

Bent u ingeschreven en heeft u de benodigde documenten geüpload? Dan kunt u via de website van Woonnet Haaglanden reageren op het dagelijkse woningaanbod van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de andere woningcorporaties binnen de regio Haaglanden. Uw concurrentiepositie ten opzichte van andere woningzoekenden wordt bepaald door het aantal jaren dat u in uw huidige woning woont tot een maximum van 5 jaar (woonduur*) en het moment waarop u bent ingeschreven als woningzoekende (inschrijfduur).

*Woonduur wordt alleen verkregen wanneer uw huidige woning een huurwoning van een woningcorporatie betreft. Als u in een particuliere huurwoning of een koopwoning woont, heeft u geen recht op woonduur.

Voor meer informatie kijkt u op www.woonnet-haaglanden.nl.

Klantcontactcentrum woningzoekenden

Zoekt u een woning binnen de regio Haaglanden en heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust contact op met een van de medewerkers van het Klantcontactcentrum van Woonnet Haaglanden via 088 4887 000 of het contactformulier op de website van Woonnet Haaglanden.

Het Klantcontactcentrum is geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. 

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

Wat te doen bij klachten woonruimteverdeling?

Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel hebt dat wij uw klacht goed hebben afgehandeld. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden.

Let op: u kunt uw klacht alleen voorleggen aan de RKWH nadat de klacht eerst is behandeld bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus.