Menu+

Privacyverklaring

Privacyverklaring Woningbouwvereniging St. Willibrordus
Versie 16 mei 2018

Als u een woning huurt of gaat huren van Woningbouwvereniging St. Willibrordus dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet – de Algemene verordening gegevensbescherming. Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is bedoeld voor diegenen die onze diensten gebruiken als particuliere klant.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Huurt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken deze persoonsgegevens als bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de door ons vastgelegde afspraken met u na te komen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wordt of bent u klant van Woningbouwvereniging St. Willibrordus, dan hebben we altijd de volgende gegevens van u nodig:

 • volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we ook nodig:

 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
 • gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, zoals uw Woonnet Haaglanden-gegevens of medische gegevens;
 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
 • gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Woningbouwvereniging St. Willibrordus, zoals bijvoorbeeld een verhuurdersverklaring.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neemt u dan contact met ons op via: info@wbv-willibrordus.nl of 070 511 9335.

Contact met aannemers
Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning? Dan doen onze vaste aannemers deze werkzaamheden vaak voor ons. Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken. Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Woningbouwvereniging St. Willibrordus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website
Wij maken op de website gebruik van cookies nadat u daarmee akkoord gaat. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten. Bijvoorbeeld door:

 • ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
 • informatie van de ene naar de volgende pagina door te geven;

Verder plaatsen wij nadat u akkoord gaat cookies van Google Analytics. Hiermee kunnen wij verschillende (geanonimiseerde) gegevens inzien over uw bezoek aan onze website. Meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan de website www.wbv-willibrordus.nl zijn verbonden, tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u daar gegevens invult.

Woningzoekenden en huuraanbod
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website www.woonnet-haaglanden.nl. Op deze website biedt Woningbouwvereniging St. Willibrordus het huuraanbod aan, gezamenlijk met andere corporaties. Uw gegevens bij Woonnet Haaglanden worden in de systemen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus toegevoegd als u in aanmerking komt voor een woning. Voor nieuwe diensten die wij u mogelijk in de toekomst gaan aanbieden kunnen wij uw NAW- gegevens ook gebruiken.

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten we regelmatig of onze klanten tevreden zijn. Ook leggen wij gegevens over onze klanten vast om klantonderzoek te kunnen doen. Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt telefonisch of via internet. Dit onderzoek laten we uitvoeren door KWH, onze vaste samenwerkingspartner. KWH gebruikt uw gegevens om contact met u op te nemen. En om de onderzoeksresultaten met ons te delen. Woningbouwvereniging St. Willibrordus houdt ook statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt. Dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • in de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring;
 • als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren;
 • als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Woningbouwvereniging St. Willibrordus kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wbv-willibrordus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Woningbouwvereniging St. Willibrordus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wij beantwoorden deze graag.
Telefoon: 070 511 9335, e-mail: info@wbv-willibrordus.nl.