Menu+

Medehuurschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of gaat u samenwonen? Dan kunt u uw partner als medehuurder laten bijschrijven op de huurovereenkomst.
Let op: kinderen of overige familieleden kunnen geen medehuurder worden, alleen uw partner!

Wat houdt medehuurderschap in?

Als medehuurder heeft uw partner dezelfde rechten en plichten als u, de hoofdhuurder. De medehuurder is (mede)verantwoordelijk voor de huurbetaling en de overige verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst. De medehuurder is aansprakelijk voor de woning en mag de woning blijven huren als de hoofdhuurder verhuist of komt te overlijden.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner van rechtswege (=automatisch) medehuurder. Toch willen wij u vragen om het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen, zodat wij dit kunnen verwerken in onze administratie. Als bewijs ontvangen wij graag de volgende documenten van u:
▪ Een kopie trouwakte of een bewijs van geregistreerd partnerschap;
▪ Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uw partner, waarbij het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.

Gaat u samenwonen? (niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap)

Als u gaat samenwonen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voordat uw partner medehuurder kan worden:
1. Uw partner is 18 jaar of ouder;
2. Uw partner voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met u als hoofdhuurder in de woning;
3. Het medehuurderschap mag voor uw partner niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden;
4. Uw partner kan de financiële verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst nakomen.

Als bewijs ontvangen wij graag de volgende documenten van u:
▪ Een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met historische adresgegevens van uw partner. Hieruit moet blijken dat uw partner minimaal twee jaar staat ingeschreven op het betreffende adres.
▪ Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uw partner, waarbij het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet uw partner aan de voorwaarden? Vult u dan alstublieft samen met uw partner het aanvraagformulier medehuurderschap in. Vergeet niet om beide het formulier te ondertekenen en de gevraagde documenten mee te leveren. Zodra wij het formulier en de gevraagde documenten hebben ontvangen, hoort u binnen 10 werkdagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag. U vindt hier het aanvraagformulier medehuurderschap.