Menu+

Visitatie

Visitatie

Woningbouwvereniging St. Willibrordus vindt het belangrijk om zich open te verantwoorden over haar prestaties. Daarom laten we onze corporatie om de vier jaar visiteren door een extern adviesbureau. De uitkomsten van de visitatie in 2023, waren zeer positief.

Methodiek

In de AedesCode is vastgelegd dat elke woningcorporatie die lid is van Aedes zich één keer per vier jaar laat visiteren. De visitatie geeft inzicht in het maatschappelijk presteren, de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en de manier waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland bewaakt de gehanteerde normen.