Menu+

Burenoverlast

Iedereen heeft met buren te maken. Gelukkig blijkt dat heel veel mensen goed naast elkaar kunnen leven en elkaar juist kunnen helpen, maar helaas komt het ook voor dat buren last van elkaar ondervinden. Geluidsoverlast komt het meeste voor, maar ook rommel en stank kunnen irritaties veroorzaken.
De meeste mensen lossen deze problemen op door er met elkaar over te praten.
Een aantal suggesties om problemen te voorkomen:

 • Muziekinstallaties of de televisie tot een geluidsniveau terugbrengen zodat alleen de bewoners van het betreffende pand ervan kunnen genieten
 • Een hoofdtelefoon gebruiken
 • Portieken, galerijen en andere gemeenschappelijke ruimten schoonhouden en niet gebruiken als opslagplaats (kan ook gevaarlijk zijn bij brand!)
 • De buren informeren als er een feestje is
 • Zorgen dat uw kinderen en/of huisdieren anderen niet tot last zijn
 • Huisvuil aanbieden op de plaats die daarvoor bestemd is en op de dagen dat het wordt opgehaald

Mocht u er samen toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot onze medewerker wonen, die met u de situatie zal bespreken. Komt u samen tot de conclusie dat de corporatie uw probleem als een klacht dient te behandelen, dan zal, afhankelijk van de situatie, eerst getracht worden te bemiddelen. Mocht dit niet volstaan, dan zal de corporatie de veroorzaker er nader op wijzen dat andere maatregelen getroffen (moeten) gaan worden: zo nodig zal de rechter verzocht worden de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan natuurlijk uitsluitend indien de overlast voldoende kan worden bewezen.
Hiertoe is het o.a. van belang dat er een dossier is aangelegd, waarin de volgende aspecten aan de orde komen:

 • Omschrijving van de klacht
 • Wat is er gedaan om de klacht op te lossen
 • Wanneer heeft de overlast plaatsgevonden; hoe vaak en op welke tijdstippen
 • Zijn ook andere instanties op de hoogte van het probleem of de klacht
 • Zijn er ook andere buren of buurtbewoners die de overlast (hebben) ervaren/ondergaan

Het is voor iedereen het beste als een dergelijke oplossing kan worden vermeden. Daarom raden wij aan in een vroeg stadium met uw buren te gaan praten of, mocht dit niet kunnen, zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.