Menu+

Toezicht

Toezicht

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene bedrijfsvoering van de corporatie. Bovendien staat de raad het bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies.

Leden

De raad van commissarissen bestaat uit drie personen die elkaar aanvullen qua kennis en expertise. Om de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen te waarborgen, werkt de raad sinds 2003 met een profielschets. Een van de drie leden – de heer Coppus – is voorgedragen door Huurderbelangenvereniging Rozenstein. Deze is afgestemd op de omvang, samenstelling en activiteiten van de raad.

Bekijk hier de profielschetsen als PDF.

Taken

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in artikel 31 en 32 van de statuten van Woningbouwvereniging St. Willibrordus omschreven. De raad houdt met name toezicht op:

  • het realiseren van de doelstellingen van de corporatie
  • het beleid en de strategie
  • de risicobeheersing- en controlesystemen
  • de financiële verslaggeving
  • het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving

U vindt hier het reglement Raad van Commissarissen en het reglement van het Bestuur.

Taakverdeling commissarissen vanaf 15 juni 2015:

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de corporatie en bestaat uit 3 personen die allen vanuit een specialisme hiertoe zijn voorgedragen door hetzij andere commissarissen, hetzij de huurderbelangenvereniging.

Naam Functie Aftredend in Aandachtsgebieden
ing. A.W.S. van Beelen Voorzitter 2020 Externe relaties, relaties gemeente, strategie, remuneratie, nieuwbouw, voorraadbeleid en onderhoud
mr. M. van Donge Vice-voorzitter 2023 Juridisch, strategie, jaarverslag, remuneratie,financieel beleid, audit en prestatie beoordeling
drs. G.J.W. Coppus Lid 2021 Strategie, prestatie beoordeling, jaarverslag, financieel beleid, audit en huurdersvereniging
A.S.T.M. Peters Lid 2022 Strategie, nieuwbouw, voorraadbeleid, onderhoud, verduurzaming en huurdersvereniging

De leden van de raad vormen commissies om de besluitvorming over bepaalde onderwerpen in klein comité voor te bereiden. Op dit moment zijn dit een geconstitueerde remuneratiecommissie (beloningscommissie) en een auditcommissie.

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag. Bekijk hieronder online de bladerbare pdf door op de afbeelding te klikken of download hier de pdf.