Menu+

Jaarlijkse huuraanpassing afhankelijk van energielabel

Jaarlijkse huuraanpassing afhankelijk van energielabel

Jaarlijks vindt er per 1 juli een huuraanpassing plaats. Dit jaar laat Woningbouwvereniging St. Willibrordus de huuraanpassing voor het eerst afhangen van het energielabel van uw woning. Heeft uw woning een lager energielabel? Dan krijgt u een lagere huurverhoging, omdat u dan namelijk al meer voor uw energieverbruik betaalt. De kosten zouden anders te hoog worden. Heeft uw woning een hoger energielabel? Dan krijgt u meer huurverhoging. Er zijn wel enkele uitzonderingen. En er zijn huurders waarvoor een inkomensafhankelijke huurverhoging geldt. Alle huurders ontvingen in april een brief met alle informatie. Heeft u vragen over de huuraanpassing? Hieronder vindt u de veel gestelde vragen over de huurverhoging.

 

Waarom voert Woningbouwvereniging St. Willibrordus een huurverhoging door?

We vinden het belangrijk dat onze bewoners de huur kunnen blijven betalen. Maar we hebben ook geld nodig. Bijvoorbeeld om woningen te onderhouden en energiezuinig te maken. En ook om nieuwe woningen te bouwen. Wij houden steeds rekening met al deze doelen.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus maakt geen winst. Onze inkomsten bestaan uit de huren die de bewoners iedere maand betalen. Dat geld besteden we aan het onderhouden en bouwen van woningen. Zonder huurverhoging kunnen we minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Of we kunnen minder huizen energiezuinig maken. En daar is nu juist zoveel vraag naar. Bovendien zijn de kosten voor het bouwen en onderhouden van woningen enorm gestegen.

 

De huurverhoging hangt af van mijn energielabel. Waar kan ik vinden welk energielabel mijn woning heeft?

U kunt zelf het energielabel van uw woning opzoeken op de website www.mijnoverheid.nl. Lukt dit niet? Belt of mailt u ons dan. Wij geven dan het energielabel van uw woning aan u door. Wilt u meer weten over het energielabel? Dan kunt u terecht op de website Energielabel woning | Energielabel woningen en gebouwen | Rijksoverheid.nl.

 

Ik betaal mijn huur niet automatisch. Moet ik dan nog iets aanpassen?

Betaalt u de huur zelf via uw bank? Dan is het belangrijk dat u de nieuwe huur zelf aan uw bank doorgeeft. Wilt u toch graag een machtiging aan ons geven om de huur automatisch af te schrijven? Dan kunt u via deze link de machtiging invullen.


Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik mijn nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft dit niet zelf te doen. Wij geven de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Na dit jaar krijgt u een definitief besluit van de overheid over de huurtoeslag. Daarin wordt rekening gehouden met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2024. Als blijkt dat u te veel huurtoeslag heeft gekregen, moet u dat geld terugbetalen. Als u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u dat geld achteraf uitbetaald. Hierover ontvangt u bericht.


Ik krijg een inkomensafhankelijke huurverhoging. Ik ben het daar niet mee eens. Kan ik bezwaar maken?

Dat kan wanneer één van de onderstaande voorwaarden voor u geldt:

  • Uw inkomen of het inkomen van u en de andere bewoners op uw adres is in 2023 gedaald. Hierdoor is het lager dan de grenzen die gelden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat u minder heeft gewerkt in 2023. Of omdat u in 2022 een bijzonder hoog inkomen had. Door een ontslagvergoeding of een uitkering uit een lijfrente.
  • U of een van de andere bewoners valt onder de beperkte groep gehandicapten en chronisch zieken die door de minister is aangewezen.
  • U ontving bij het voorstel om de huur te verhogen, geen inkomensindicatie van de Belastingdienst. U ontvangt deze dan alsnog van ons.
  • De inkomensindicatie van de Belastingdienst klopt niet. Bijvoorbeeld omdat iemand die op uw adres woonde inmiddels is verhuisd. Of omdat iemand op 1 juli 2024 geen deel meer uitmaakt van uw huishouden. Wij vragen dan een tweede inkomensindicatie op van uw huishouden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tot en met 30 juni 2024. Stuurt u dan een e-mail of brief naar Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Zet daarin uw naam en adres en de reden van uw bezwaar. Maakt u bezwaar omdat uw inkomen is gedaald? Dan vragen wij uw inkomensgegevens na 1 juli 2024 nog een keer op.
 

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Lukt het u niet meer om de huur te betalen? U blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Wel kunt u onderzoeken of u misschien huurtoeslag kunt krijgen. Dit kunt u controleren op de website www.toeslagen.nl. U kunt ook bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus terecht voor een betaalafspraak. Vindt u het prettig om samen met iemand te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn? Neemt u dan contact op met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. Meer informatie vindt u op de website https://smowassenaar.nl.

Ik wil meer informatie over de huur en de huurverhoging

In de huurkrant vindt u meer informatie over de huurverhoging. De huurkrant is voor u digitaal beschikbaar via deze link.