Menu+

Missie en Visie

Woningbouwvereniging St. Willibrordus zet zich met ziel en zaligheid in voor haar huurders en de sociale woningbouw. In 2019 is onze woningcorporatie 100 jaar sociaal betrokken in de woningmarkt van de gemeente Wassenaar. Een belangrijke mijlpaal voor onze huurders, woningzoekenden, de organisatie en onze maatschappelijke partners.

Missie

Onze missie luidt als volgt: “Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een lokaal verankerde onderneming die op grond van haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en maatschappelijke voorzieningen; in het bijzonder voor huishoudens met een laag tot modaal inkomen.”

Vanuit onze visie op volkshuisvesting streven we de vier volgende kerndoelen na:

1. De mens centraal

We leveren maatwerk. We weten en begrijpen wat mensen van ons verwachten. We zijn constant op zoek naar de beste match tussen wat mensen zoeken en wat wij hen als woningcorporatie kunnen bieden.

2. Leefbare wijken

Om plezierig te wonen, is de woonomgeving minstens zo belangrijk als de woning zelf. In 2019 zijn de buurten en wijken waar wij woningen hebben veilig, schoon en heel. Daarvoor werken wij intensief samen met partners in de gemeente. Waar mogelijk dragen wij bij aan een goede mix van mensen en van woningen.

3. Maximale maatschappelijke opbrengst

Samen met de bewoners en maatschappelijke partners zet St. Willibrordus zich 100% in voor de sociale woningbouw in Wassenaar. Wij stellen ons proactief op en haken snel en adequaat in op ontwikkelingen. In 2019 ziet iedereen wat onze toegevoegde waarde is voor de gemeenschap en onze doelgroep.

4. Bekendheid en zichtbaarheid

St. Willibrordus is een lokaal verankerde organisatie met een maatschappelijke opgave. We zijn bescheiden, maar in Wassenaar weet men in 2019 wie we zijn en waar we voor staan.