Menu+

Missie en Visie

Woningbouwvereniging St. Willibrordus zet zich met ziel en zaligheid in voor haar huurders en de sociale woningbouw. In 2019 is onze woningcorporatie 100 jaar sociaal betrokken in de woningmarkt van de gemeente Wassenaar. Een belangrijke mijlpaal voor onze huurders, woningzoekenden, de organisatie en onze maatschappelijke partners.

 

Missie

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid werken we dagelijks aan de volgende missie: “Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een lokaal verankerde onderneming die op grond van haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en leefbare wijken.”

Kerndoelen 2020-2024

In de periode 2020 – 2024 werkt Woningbouwvereniging St. Willibrordus aan de volgende strategische doelen:

1. De mens centraal

We stellen de mens centraal in onze dienstverlening, passend woningaanbod en focus op betaalbaarheid.

2. Leefbare wijken en buurten

We werken aan leefbare wijken door kwetsbare huurders een passende omgeving te bieden, voldoende ruimte te maken voor wonen en zorg en samen met huurders en lokale partners leefbaarheidsinitiatieven in de buurten te ondersteunen.

3. Duurzaam werken aan wonen

We reduceren onze CO2-uitstoot door energiebesparende maatregelen in ons vastgoed, het informeren van onze huurders en verduurzamen van onze eigen werkwijzen.