Menu+

Huurbetaling

In de huurovereenkomst is standaard opgenomen dat de betaling van de huur automatisch plaatsvindt. Het bedrag wordt voor de eerste van de maand afgeschreven van uw rekening. Als dit om de een of andere reden niet gebeurd is en de huur ook niet op andere wijze is voldaan, ontvangt u een herinnering. U kunt het geld dan alsnog overmaken naar het rekeningnummer van Woningbouwvereniging St. Willibrordus: NL23 INGB 0006 9741 00.

Wilt u betalen via automatische incasso, maar doet u dat nog niet? Vul dan het machtigingsformulier in.

Bemiddeling bij huurbetalingsproblemen

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden tijdelijk niet in staat bent uw huur te voldoen. In dat geval raden we u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Tips

• Betaal automatisch
• Zorg voor voldoende geld op uw rekening
• Betalingsproblemen? Bel of e-mail ons meteen.

Contactgegevens:
070 – 511 93 35
info@wbv-willibrordus.nl