Menu+

Maatschappelijk vastgoed

Januari 2012 – St. Willibrordus is bezig met de realisatie van de buitenschoolse opvang op het terrein van de voetbalvereniging Blauw Zwart aan de Dr. Mansveltkade. De te ontwikkelde locatie zal ter beschikking worden gesteld aan Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW) en biedt plaats aan 120 kindplaatsen met huiswerkbegeleiding. Het realiseren van de buitenschoolse opvang is een onderdeel van de vernieuwing op het Blauw Zwart terrein, waar naast de voetbalvereniging ook gebruik gemaakt kan worden van andere in het gebied/wijk aanwezige sportvoorzieningen zoals bijvoorbeeld de sporthal. De realisatie van de kinderopvang biedt dan de mogelijkheid voor kinderen om kennis te maken met diverse sporten, zoals voetbal, hockey, golf, boxen en een heel scala van binnensporten.

De gemeente Wassenaar heeft maandag 23 januari jongstleden het besluit genomen om een deel van de gemeentegrond rondom de kantine van Blauw Zwart op het sportcomplex aan de Dr. Mansveltkade te verkopen aan de corporatie. Dit biedt St. Willibrordus de mogelijkheid om, na verkrijging van de benodigde vergunningen te starten met de bouw van dit maatschappelijk vastgoed op deze locatie.

Wanneer de SKW de nieuwe locatie betrekt, zal de grond waarop momenteel de Opdam/Van Bellesteijnschool staat vrijkomen. Het plan is om op deze grond appartementen te bouwen, in combinatie met een buurt- en/of ouderenvoorziening danwel kinderopvang.