Menu+

Organisatie

Organisatie

Wij doen waar wij goed in zijn: betaalbare woningen met de daarbij passende kwaliteit en dienstverlening aanbieden aan onze doelgroepen. Eén ding staat voor ons voorop: we willen de sociale woningbouw in Wassenaar overeind houden.

Vereniging

De huurders hebben bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus een belangrijk stem. Hun betrokkenheid is al ingebed in onze bedrijfsstructuur. Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een vereniging. Elke nieuwe huurder wordt uitgenodigd lid te worden. De leden zijn intensief betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Zij worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en ze keuren jaarstukken goed of af. Meer inhoudelijke informatie over deze rechtsvorm en het lidmaatschap van de vereniging treft u aan in de statuten.

Huurdersvereniging Rozenstein

De huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus zijn verenigd binnen Huurdersvereniging Rozenstein. De huurderbelangenvereniging denkt mee over beleid van de corporatie en is betrokken bij de lokale prestatieafspraken met de gemeente.

Werkorganisatie

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De werkorganisatie, voor de dagelijkse gang van zaken, bestaat uit 15 medewerkers, verdeeld over de afdelingen: directie, wonen, financiën en technisch onderhoud.

Klokkenluidersregeling

Woningbouwvereniging St. Willibrordus vindt het belangrijk dat haar medewerkers mogelijke misstanden binnen de organisatie op een adequate en veilige wijze kunnen melden. Daarom hebben wij een duidelijke klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is van toepassing voor alle medewerkers die bij ons werken.

Integriteitscode

Zowel voor onszelf als voor onze klanten, leveranciers en relaties schept het duidelijkheid als we samen heldere afspraken maken over integriteit. In onze integriteitscode zijn deze afspraken vastgelegd. Deze code laat zien hoe we als woningcorporatie in de samenleving staan.

Aanvullende informatie over Meldpunt Integriteit Woningcorporaties vindt u op de website Autoriteit Woningcorporaties.