Menu+

Urgentie

Urgentie aanvragen

Zit u in een noodsituatie en heeft u met spoed een woning nodig? Heeft u bijvoorbeeld ernstige persoonlijke of medische problemen? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019.

Bij welke situaties?

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

 • aanvrager(s) van 18 jaar of ouder;
 • aanvrager(s) met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • inwoners van de gemeente Wassenaar die tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar;
 • personen die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is. Gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie gelden niet als een noodsituatie;
 • inwoners die de afgelopen drie maanden actief gereageerd hebben op passend woonaanbod binnen de hele regio Haaglanden, die gereageerd hebben op alle woningaanbiedingen, geen woningen hebben geweigerd en er niet in slagen om een woning te vinden.

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen op sociale, medische, financiële gronden of op basis van mantelzorg. Een acute noodsituatie verschilt per persoon. In het algemeen betekent dit dat u in ernstige, dringende problemen verkeert.

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

Voldoet u aan de genoemde voorwaarden? Dan kunt u een afspraak voor een intakegesprek maken met een van de twee woningcorporaties in de gemeente Wassenaar, Woningbouwvereniging St. Willibrordus of de Wassenaarsche Bouwstichting.

De volgende gegevens hebben wij van u nodig als u een afspraak wilt maken:

 • voorletters + achternaam
 • huidig woonadres
 • geboortedatum
 • reden aanvraag urgentie
 • telefoonnummer
 • emailadres voor de afspraakbevestiging en eventueel het afzeggen of omzetten van de afspraak.

Wij controleren uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie en bij Woonnet Haaglanden.

Let op: Kloppen de gegevens niet? Dan wordt de afspraak afgezegd.

Samen met de woonconsulent bekijkt u of een urgentieaanvraag kans van slagen heeft. Als u weinig kans maakt op urgentie, krijgt u dat meteen te horen. U beslist zelf of u toch een aanvraag wilt indienen. De woonconsulent(e) vertelt u welke gegevens en documenten u samen met de aanvraag moet indienen.

Wat neemt u mee?

Bij het intakegesprek vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wilt u de aanvraag indienen? Dan krijgt u tijdens het intakegesprek het aanvraagformulier. Het duurt meestal vier tot acht weken voordat uw aanvraag is afgehandeld. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is én u de leges heeft betaald. Het kan voorkomen dat het nog vier weken langer duurt. Duurt de afhandeling van uw aanvraag meer dan acht weken? Dan ontvangt u hierover een brief voordat de acht weken voorbij zijn.

Hoe gaat het na het indienen van de aanvraag?

Na het indienen van een aanvraag Voorrangsverklaring krijgt u een ontvangstbevestiging.
Binnen twee weken controleren we of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken? Dan krijgt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren.

Let op: Als u de gevraagde gegevens niet binnen de aangegeven termijn aanlevert, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het dossier wordt in dat geval gesloten.

Wat kost het?

In hoofdstuk 4 van Huisvestingsverordening juli 2019 Gemeente Wassenaar staat dat u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges moet betalen voor het afhandelen van uw aanvraag Voorrangsverklaring. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 86,85.

De leges betaalt u bij het indienen van uw aanvraag. U krijgt het geld niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen. Betaalt u de leges niet, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvullende informatie

Met een voorrangsverklaring krijgt u drie maanden lang een voorrangspositie. Reageert u op een te huur aangeboden woning van een van de woningcorporaties in de regio Haaglanden? Dan krijgt u deze woning bij voorrang te huur aangeboden. Er is wel een uitzondering. Reageert iemand op deze woning die ook een voorrangsverklaring heeft? Dan gaat die voor wanneer hij of zij langer staat ingeschreven dan u. Verder moet u altijd voldoen aan de voorwaarden voor inkomen en huishoudgrootte. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor deze woning.

U bent verplicht om te reageren op het woningaanbod in de regio Haaglanden en een passend woningaanbod te accepteren. Het woningaanbod wordt dagelijks bijgewerkt. U kunt dus meerdere reacties per week plaatsen.

Op de website www.woonnet-haaglanden.nl ziet u bij de zoekcriteria voor het woningaanbod ‘eerste reageerder’ en ‘loting’. Bij woningen die via loting verhuurd worden, wordt niet gekeken naar uw inschrijfduur.

Als u heel snel een woning nodig heeft, kunt u via de website van interveste en/of via de zoekfunctie ‘tijdelijke huurwoningen’ van funda of google een huurwoning op basis van de Leegstandwet zoeken. Via deze wet kunt u voor minimaal zes maanden een woning huren.

In álle gevallen moet u dus zelf het aanbod van woningen in de gaten houden én zelf reageren op een aangeboden huurwoning. Lukt het met een urgentieverklaring niet om binnen drie maanden een passende woning te vinden? Dan wordt de urgentieverklaring niet meer verlengd. In plaats daarvan kunt u binnen twee weken na afloop van de geldigheidstermijn een aanvraag indienen voor een eenmalig passend aanbod.