Menu+

Servicekosten

Afhankelijk van het type woning en het complex waartoe een woning behoort zijn er enkele (verplichte) service-elementen die door de corporatie worden geboden en waarvoor servicekosten worden berekend via een maandelijks voorschot, gelijktijdig met de huur. Deze voorschotten worden met de werkelijke kosten verrekend en in principe voor 1 juli van het volgende jaar met de huurders afgerekend. Voorbeelden hiervan zijn: levering van collectieve energie en schoonhouden van galerijen en/of trappenhuizen.