Menu+

Woningaanpassingen (WMO)

Het is mogelijk uw woning aan te passen aan uw situatie, als blijkt dat bepaalde voorzieningen voor u, vanwege fysieke beperking(en), niet meer toereikend zijn. Hiertoe kunt een aanvraag indienen bij het WMO-loket, Van Heeckerenstraat 2, tel 070-5118075.

Nadat er door het CIZ een indicatie is gesteld, kan de corporatie u van dienst zijn met het aanbrengen en voorfinancieren van de benodigde aanpassingen. Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen of met bovengenoemd loket.