Menu+

Klachtenadviescommissie

Alle huurders krijgen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een klachtenformulier.

Als u van mening bent dat een medewerker van de corporatie onjuist gehandeld heeft, kunt u hier een klacht over indienen. Gebruik voor het indienen van de klacht het klachtenformulier.

Een speciale klachtenadviescommissie ondersteunt de directeur bij het afhandelen van de klacht. Deze commissie bestaat uit drie personen, benoemd namens de huurders, de werkorganisatie van de corporatie en het bestuur.

Lees ook het reglement van de klachtenadviescommissie of kijk voor meer informatie op https://www.woonnet-haaglanden.nl/informatie-en-contact/de-regionale-klachtencommissie