Menu+

Aanvraag voorrangsverklaring verhuist naar corporaties Wassenaar

Aanvraag voorrangsverklaring verhuist naar corporaties Wassenaar

September 2016 – Bent u door omstandigheden met spoed op zoek naar andere woonruimte? Dan kunt u een voorrangsverklaring aanvragen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het proces met betrekking tot het aanvragen van een voorrangsverklaring over te dragen aan de woningcorporaties in Wassenaar. U kunt dan met al uw vragen over wonen in Wassenaar bij hen terecht. Dat betekent dat met ingang van 1 september 2016 de aanvraag van een voorrangsverklaring via de corporaties loopt.

Vanaf die datum moet een aanvraag voor een voorrangsverklaring worden ingediend bij één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar: Bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus of bij de Wassenaarsche Bouwstichting. Het college van burgemeester en wethouders heeft mandaat verleend aan de directeuren van de woningcorporaties om de aanvragen om voorrangsverklaring af te handelen.

Wilt u een voorrangsverklaring aanvragen? Vraag dan eerst advies bij één van de woningcorporaties of uw aanvraag kans van slagen heeft.