Menu+

AEDES-benchmark 2023

Aedes-benchmark 2023

Huurdersoordeel van B- naar A-score

 

Huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus zijn zeer tevreden over de corporatie. Zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2023. Het huurdersoordeel ging van een B-score in 2022 naar een bovengemiddelde A-score. “Wij verbeterden het afgelopen jaar het proces van reparatieverzoeken”, legt directeur Marc Fischer uit. “Er kwam een rechtstreeks aanspreekpunt, waardoor we huurders efficiënter en sneller kunnen helpen. Dat zie je nu terug in de beoordeling.”

Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. Ruim 450.000 huurders gaven dit jaar hun mening over de woningkwaliteit en de dienstverlening van hun corporatie. De benchmark bestaat uit vijf prestatieonderdelen, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. De vijf prestatieonderdelen geven op hoofdlijnen een
totaalbeeld van het presteren van de corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we onze prestaties meten, vergelijken en verbeteren.

Huurdersoordeel

Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Nieuwe huurders geven onze corporatie een 8,3, huurders met een reparatieverzoek geven een 8,1 en vertrokken huurders een 7,2. “De iets lagere score door vertrokken huurders valt wel te verklaren”, zegt Fischer. “Die wordt vooral veroorzaakt door het oordeel van bewoners die noodgedwongen moesten verhuizen omdat hun woning gesloopt gaat worden.”

Verduurzaming

Voor het onderdeel bedrijfslasten behaalde Woningbouwvereniging St. Willibrordus ook een A-score. Duurzaamheid en onderhoud & verbetering scoorden een gemiddelde B. “Ondanks de grote investeringen in de verduurzaming van onze woningen, is de score op dit onderdeel van een A naar een B gegaan”, vertelt Fischer. “We scoren heel mooi op dit onderdeel. Maar de gehele sector scoort nog wat beter. Daardoor is de norm waarschijnlijk aangescherpt. Voor de CO2-uitstoot zijn bovendien data gebruikt uit 2021. De 125 woningen in de wijk Jeruzalem die wij verduurzaamd hebben en die voorzien zijn van een hybride warmtepomp, zijn in deze benchmark nog niet meegenomen.” 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

“Het loont dat we investeren in ons woningbezit”, zegt Fischer. “Dat vertaalt zich in een positieve beoordeling op onderhoud & verbetering. De technische woonkwaliteit en de woningkwaliteitindex scoren allebei een A. Voor de instandhoudingskosten scoren we met een C opvallend laag. Dit is verdedigbaar en verklaarbaar. Doordat we veel geld uitgeven aan verduurzaming, gaat onze score op dit onderdeel omlaag. Ook op beschikbaarheid scoren we lager dan het landelijk gemiddelde. Dit valt te verklaren, doordat we in het betreffende jaar geen nieuwbouw aan de voorraad hebben toegevoegd. Gemiddeld in de sector was hier een kleine positieve ontwikkeling te zien. Voor betaalbaarheid en het huisvesten van de doelgroepen scoren we op het landelijke gemiddelde.”

“Al met al zijn dit mooie resultaten waar we als organisatie hard voor hebben gewerkt en echt trots op mogen zijn!”, vindt Fischer. “Nu is de uitdaging om deze resultaten te handhaven in een tijd met nóg grotere opgaven.”