Menu+

Belanghoudersbijeenkomst 20 september

Meer locaties nodig voor sociale woningbouw

September 2018 – Voor het eerst organiseerde Woningbouwvereniging St. Willibrordus samen met de Wassenaarsche Bouwstichting een belanghoudersbijeenkomst. Beide corporaties grepen de komst van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad aan om op 20 september 2018 samen te presenteren waar zij voor staan. “Tot 2027 hebben wij gezamenlijk zo’n 90 miljoen te investeren in de Wassenaarse gemeenschap. Daar hebben wij de gemeente en andere stakeholders hard bij nodig.”

De komende jaren staan de corporaties voor een grote en brede opgave. Ze moeten zorgen voor voldoende sociale huurwoningen, voor betaalbaarheid van het bezit, huisvesting van bijzondere doelgroepen en verduurzaming. De corporatiedirecteuren Ad Zopfi van de Wassenaarsche Bouwstichting en Wil van Dam van Woningbouwvereniging St. Willibrordus riepen de gemeente Wassenaar op om locaties voor sociale woningbouw beschikbaar te stellen.

In 2017 investeerden beide corporaties samen 11,7 miljoen euro in nieuwbouw en verduurzaming van het huidige bezit. Die investering moet de komende jaren fors omhoog, maar daar hebben de corporaties de gemeente hard bij nodig. Wethouder Kees Wassenaar reageerde hierop door te zeggen dat de gemeente Wassenaar hierover een open en transparante discussie met de corporaties wil aangaan. “De gemeente gaat ervoor.”

Samenwerking

De Wassenaarsche corporaties bestaan beide al ongeveer honderd jaar en pakken steeds meer zaken gemeenschappelijk op. Zij trekken samen op richting de gemeente en delen kennis en informatie met elkaar. Irene Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is verrast door de grote stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. “We werken nu veel meer met de Wassenaarsche Bouwstichting samen dan in het verleden. Ik had in het begin van het jaar niet gedacht dat we hier vandaag samen onze belanghoudersbijeenkomst zouden houden. We houden beide dezelfde service en nabijheid, maar profiteren van de voordelen van samenwerking.”

De belanghoudersbijeenkomst in de Bijhorst in Wassenaar trok zeventig genodigden, waaronder wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers van zorgorganisaties, politie, aannemers- en bouwbedrijven. Het thema van de dag was ‘verleden, heden en toekomst’.