Menu+

Bellesteijn: Lokaal maatwerk

Bellesteijn: Lokaal maatwerk

De bouw van twee kleinschalige complexen op de locatie Bellesteijn is in volle gang. “Het bouwproces verloopt voorspoedig en volgens schema”, vertelt directeur Wil van Dam van St. Willibrordus. “De planning is om het complex voor sociale verhuur eind 2017 op te leveren. Het zorgcomplex volgt in het eerste kwartaal van 2018.”

Inmiddels zijn de funderingen van beide complexen gestort en is de kelder uitgegraven. “Er zijn damwanden geslagen en het grondwater wordt bemalen”, aldus Van Dam. “De keldervloer van het zorgcomplex is net gestort. Bij het andere complex zijn ze al begonnen met de wanden van de begane grond. De buurtbewoners zijn positief geïnteresseerd en lopen regelmatig langs. Ook krijgen we al veel vragen van mensen die interesse hebben in de sociale huurappartementen. Wij willen vooral 55-plussers met een grotere corporatiewoning verleiden om door te verhuizen. Hierdoor bevorderen we de doorstroming en kunnen we lokaal maatwerk leveren met meer rendement.”