Menu+

Coronavirus ook terug te zien in Aedes-benchmark

Coronavirus ook terug te zien in Aedes-benchmark

December 2020 – op duurzaamheid scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus boven het landelijk gemiddelde. In de Aedes-benchmark 2020 behaalt de corporatie hiervoor een A-score. Vorig jaar was dat nog een B en in 2018 een C. Het onderdeel bedrijfslasten scoort net als vorig jaar met een A ook bovengemiddeld. Directeur Wil van Dam is heel tevreden over de resultaten. Al ging het huurdersoordeel van een A naar een B. “Maar dat valt goed te verklaren.”

De Aedes-benchmark vergelijkt de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar. Er zijn vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Nieuwe huurders geven Woningbouwvereniging St. Willibrordus een 8,5. Dat is net iets lager dan de 8,6 van vorig jaar. Bij vertrokken huurders is de daling groter; van 8,1 in 2019 naar 7,8 in 2020. Toch ligt deze score nog wel boven het landelijk gemiddelde van 7,5. Huurders met een reparatieverzoek geven een 7,8. Vorig jaar was dat 8,2. Ook hier scoort de corporatie hoger dan de gemiddelde 7,7 in heel Nederland.

Raar jaar

“Dit jaar is een raar jaar door alle coronamaatregelen”, legt Van Dam uit. “Het virus heeft invloed op onze procedures. We voeren bijvoorbeeld alleen nog maar reparaties uit als het strikt noodzakelijk is. Daar hebben mensen last van en dat zie je terug in het huurdersoordeel. Bovendien gaan we veertig verouderde woningen herstructureren. De bewoners moesten in 2020 verplicht verhuizen. Het is logisch dat zij minder blij zijn. Hun oordeel komt terug bij dat van de vertrokken en van de nieuwe huurders.”

Kwaliteit

Op het onderdeel onderhoud en verbetering scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus net als vorig jaar een B. “De kosten om onze woningen te onderhouden, zijn twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde”, legt Van Dam uit. “Dat komt voornamelijk door de grootschalige verduurzaming en het herstel van achterstallig onderhoud. Wij investeren veel in de kwaliteit van onze woningen. Vandaar de hoge kosten. Verder hebben we weinig lasten per verhuurde eenheid. Met de bedrijfslasten scoren we een A, omdat we als kleine corporatie efficiënt werken. Ook scoren wij met een 7,6 een A op de ervaren woningkwaliteit. Wij hebben een goede voorraad betaalbare woningen. De gemiddelde huurprijs ligt met 532 lager dan het landelijk gemiddelde van 544, terwijl je bij ons meer waar voor je geld krijgt.”