Menu+

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Januari 2021 – In 2021 hebben huurders in een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Deze huurders krijgen uiterlijk 31 maart bericht van St. Willibrordus.

Hoe vraagt u de eenmalige huurverlaging aan?

Huurders van St. Willibrordus hoeven zelf geen gegevens aan te leveren en hoeven zich niet te melden. St. Willibrordus krijgt van de Belastingdienst te horen of een huishouden in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De Belastingdienst kijkt daarbij naar het inkomen over 2019 en naar het aantal personen in een huishouden.

Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad, waarmee u in de categorie voor huurverlaging terecht komt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen.

De inkomensdaling moet tenminste zes maanden voorafgaande aan het verzoek tot huurverlaging zijn opgetreden.

U vraagt de eenmalige huurverlaging schriftelijk aan door een e-mail te sturen naar info@wbv-willibrordus.nl of een brief te sturen per post.

De volgende documenten stuurt u mee met uw aanvraag:

  • een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder indien de huurder ZZP’er is.;
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Let op: dit is een speciaal uittreksel dat u aanvraagt bij uw gemeente.

U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Wie komt in aanmerking voor de huurverlaging?

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens
(prijspeil 2021)
Huurverlaging naar
(prijspeil 2021)
Een persoon: betaalt meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met € 23.725,- € 633,25
Een persoon, AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betaalt meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met € 23.650,- € 633,25
Twee personen: betalen meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met € 32.200,- € 633,25
Twee personen, van wie ten minste één persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betalen meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met € 32.075,- € 633,25
Drie of meer personen: betalen meer dan € 678,66 huur per maand Tot en met € 32.200,- € 678,66
Drie of meer personen, van wie ten minste één persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betalen meer dan € 678,66 huur per maand Tot en met € 32.075,- € 678,66