Menu+

Gemeenteraad positief over project Stompwijckstraat

Gemeenteraad positief over project Stompwijckstraat

September 2020 – acht Wassenaarse gemeenteraadsleden woonden op 21 september jl. een informatiebijeenkomst bij over de nieuwbouwplannen voor de Stompwijckstraat. De fracties van Groen Links, VVD, CDA, D66, PvdA, Lokaal Wassenaar, de Democratische Liberalen Wassenaar en de Fractie Mulder waren vertegenwoordigd. Zij reageerden positief op het voorlopig ontwerp dat de architecten van VVKH presenteerden.

Begin tweede kwartaal 2021 worden 40 verouderde duplexwoningen rondom de Stompwijckstraat gesloopt. Er komen ruim 80 nieuwe woningen voor terug met elk een woonkamer en één of twee slaapkamer(s). In het plan is veel aandacht voor groen en duurzaamheid. De nieuwe woningen zijn levensloopbestendig en worden ingepast in de omgeving. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanwezige bebouwing. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden.

Communicatie met omwonenden

De omwonenden worden actief betrokken bij de planvorming. Er is een klankbordgroep Tijdelijk Beheer samengesteld met onder meer huurders en leden van de VVE van de Zuidwijklaan. Zij worden betrokken bij de uitrol van het plan voor de sloop en nieuwbouw. Ook is er een speciaal communicatieplan voor het project. De fractieleden spreken hun waardering uit voor de manier waarop er tot nu toe gecommuniceerd is.  

Parkeerplaatsen

Ook het parkeren kreeg speciale aandacht tijdens de informatiebijeenkomst. Volgens een van de fractieleden heeft de wijk een historisch tekort aan parkeerplaatsen. Van Dam vertelt dat iedere woning een parkeerplaats krijgt in het complex. “De bewoners parkeren in een afgesloten gebied. In de wijk is voldoende ruimte voor de visite om te parkeren. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar laten doen. Door de sloop van de bestaande blokken komt er parkeerruimte beschikbaar.”

Op de vraag wanneer de woningen klaar zijn, antwoordde de architect, Gerrit-Jan van Rijswijk: “Eind 2022 zijn de woningen klaar – als de gemeenteraad meewerkt.”