Menu+

Grootschalige verduurzaming

Grootschalige verduurzaming

Mei 2017 – Wat duurzaamheid betreft gaat St. Willibrordus voor het maximale. We grijpen iedere mogelijkheid aan om ons woningbezit te verduurzamen. Na de 90 woningen in Hof van Eden zijn de woningen aan de ‘s Heerenbergstraat in Wassenaar aan de beurt voor een grootschalige duurzaamheidsslag.

We willen onze huurwoningen duurzaam verbeteren en minimaal naar energielabel B brengen. De woningen aan de ‘s Heerenbergstraat 1 – 147, Van Cranenburchlaan 165-179 en Donker Curtiusstraat 14 – 28 hebben nu nog een energielabel D. “Dat is veel te laag voor dit type woningen”, zegt Marc Fischer van de woningcorporatie. “In totaal gaat het om 90 woningen, verdeeld over drie blokken. De bewoners ontvingen in april een informatiebrief over de plannen. Op dit moment onderzoekt bouwbedrijf Heembouw verschillende scenario’s. Eind mei komt er een renovatievoorstel. We richten een modelwoning in, zodat de bewoners daar begin juni een indruk kunnen krijgen van de renovatie. Zij worden via nieuwsbrieven en informatieavonden bij het project betrokken. Ook nodigen we hen uit deel te nemen aan een klankbordgroep. Via een enquête onder alle bewoners polsen we of er voldoende draagvlak is voor de grootschalige verduurzaming. Deze gaat alleen door als minimaal 70 procent van de bewoners hiermee instemt. In dat geval start de renovatie nog dit najaar.”