Menu+

Grote betrokkenheid tijdens algemene ledenvergadering

Grote betrokkenheid tijdens algemene ledenvergadering

Juni 2018 – Jaarlijks nodigt Woningbouwvereniging St. Willibrordus al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). De directeur en medewerkers van de corporatie lichten tijdens de ALV samen met de raad van commissarissen het beleid toe. De jaarstukken komen aan de orde en er is alle ruimte voor vragen. Op 11 juni 2018 bezochten 13 leden de vergadering.

Mevrouw Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), opende de vergadering en vertelde over de aandachtspunten in 2017. Naast financiƫn en governance, waren dat diverse projecten en het realiseren van de volkshuisvestelijke opgave.

In 2017 kreeg de corporatie ook een bezoek van de autoriteit woningcorporaties. Aan de hand van vragen aan de RvC, de bestuurder en het managementteam van St. Willibrordus, stelde die instantie vast dat de corporatie het goed doet. De verbeterpunten die bij het vorige bezoek waren aangegeven, zijn goed opgepakt. Verder bracht de corporatie in 2017 een bod uit aan de gemeente. In dit bod staan de prestatieafspraken die de corporatie met de gemeente maakt.

Positieve inbreng

Marc Fischer, hoofd bedrijfsbureau en Bianca Elshof, hoofd Wonen, vertelden wat de corporatie in 2017 heeft gedaan. Er was aandacht voor onderhoud, verduurzaming en het verhuurbeleid. Directeur Wil van Dam lichtte de financiƫle resultaten toe, vertelde over het project Bellesteijn en blikte vooruit op 2018. Als reactie op de presentaties stelden de aanwezigen diverse vragen. Bijvoorbeeld over de overgang naar gasloze woningen, over verhuur door de gemeente en de verhuurdersheffing. Een van de huurders vertelde hoe zij omgaat met overlast door buurkinderen. Een ander wilde meer weten over eventuele verkoop van vastgoed en de inhuur van expertise. De betrokkenheid van de aanwezigen was groot. Zij dachten actief mee en leverden een positieve inbreng.