Menu+

Huuraanpassing 2022

Huurverhoging van 2,3 procent per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 verhoogt Woningbouwvereniging St. Willibrordus de huren met 2,3 procent. Dit percentage komt overeen met de landelijk bepaalde huurverhoging voor sociale verhuur.  Op de huurverhoging van 2,3 procent zijn enkele uitzonderingen. Het complex Jeruzalem wordt op het moment verduurzaamd en krijgt geen huurverhoging. Woningen met een huur onder de € 300 krijgen € 25 huurverhoging. Ook dit bedrag komt overeen met de landelijke norm. Door deze uitzonderingen komt de gemiddelde huurverhoging voor ons totale bezit uit op 2,06 procent. Dit is dus iets lager dan de grens van 2,3 procent, zoals door de overheid bepaald. Onze corporatie past geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Heeft u nog vragen over de huuraanpassing? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@wbv-willibrordus.nl.