Menu+

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Eind april heeft u de brief met de jaarlijkse huurverhoging ontvangen. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2023. De maximaal toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen is door de overheid vastgesteld op maximaal 3,1%. Heeft u een middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mogen wij van de overheid de huur verhogen met een vast bedrag.

Is uw inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum?

Dan heeft u recht op een huurverlaging. U heeft rond 15 mei 2023 van ons een brief ontvangen waarin wij u hierover informeren. De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging? Klik hier.

Huurverhoging voor huishoudens met een laag inkomen

Woont u alleen en is uw inkomen maximaal € 48.836,- per jaar? Woont u met twee of meer personen en is het huishoudinkomen maximaal € 56.513,- per jaar? Dan verhogen wij de huur met 2,5% voor woningen met een huurprijs hoger dan € 300,-. Is uw huurprijs lager dan € 300,- dan verhogen wij uw huur met € 25,-.

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens en hogere inkomens

De overheid besloot om dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te staan. Wij verhogen de huur van huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging met een lager bedrag dan de overheid adviseert. Zo verhogen wij de huur van huurders met een middeninkomen niet met € 50,- maar met maximaal € 35,-. En de huur van huurders met een hoog inkomen niet met € 100,- maar met maximaal € 70,-.

Wij passen de volgende verhogingen toe

Huurverhoging per 1 juli 2023 voor eenpersoonshuishoudens:
Inkomensindicatie Huishoudinkomen (1 persoon) Maximale huurverhoging m.i.v. 1 juli 2023
Laag tot en met €48.836,- per jaar 2,5% per maand bij een huurprijs hoger dan €300,-
€25,- per maand bij een huurprijs lager dan €300,-
Midden tussen de €48.836, – en €57.573,- per jaar €35,- per maand
Hoog hoger dan €57.573,- per jaar €70,- per maand
 
Huurverhoging per 1 juli 2023 voor meerpersoonshuishoudens:
Inkomensindicatie Huishoudinkomen (2 of meer personen) Maximale huurverhoging m.i.v. 1 juli 2023
Laag tot en met €56.513, per jaar 2,5% per maand bij een huurprijs hoger dan €300,-
€25,- per maand bij een huurprijs lager dan €300,-
Midden tussen de €56.513 – en €76.764,- per jaar €35,- per maand
Hoog hoger dan €76.764,- per jaar €70,- per maand

 

Huurt u een vrije sector woning?

Wij verhogen de huur van vrije sector woningen met maximaal 3,1%.

Bezwaar maken

Alleen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u schriftelijk bezwaar maken tot en met 30 juni 2023.

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?
  • Uw inkomen of het inkomen van u en de andere bewoners op uw adres is in 2022 gedaald tot onder de inkomensgrenzen die gelden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat u minder heeft gewerkt in 2022. Of omdat u in 2021 een bijzonder hoog inkomen had door bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of een uitkering uit een lijfrente.
  • U of een van de andere bewoners valt onder de beperkte groep gehandicapten en chronisch zieken die door de minister is aangewezen.
  • Uw verhuurder stuurde geen inkomensindicatie van de Belastingdienst mee met het voorstel om de huur te verhogen. Uw verhuurder kan deze alsnog nasturen.
  • De inkomensindicatie van de Belastingdienst klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand die op uw adres woonde inmiddels is verhuisd of op 1 juli 2023 geen deel meer uitmaakt van uw huishouden. Uw verhuurder vraagt dan een tweede inkomensindicatie op van uw huishouden.

Denkt u dat wij u onterecht een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben toegekend? Dan kunt u bezwaar maken. Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over om welke redenen u bezwaar kunt maken en hoe u dit doet. Stuur uw bezwaar per e-mail of brief naar info@wbv-willibrordus.nl, vóór de datum waarop de huurverhoging ingaat. Dus uiterlijk op 30 juni 2023.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de huurverhoging per 1 juli 2023.Bij vragen kunt u bellen naar 070 5119335 of een e-mail sturen naar info@wbv-willibrordus.nl.