Menu+

Huurders hechten groot belang aan verduurzaming

Huurders hechten groot belang aan verduurzaming

Augustus 2019 – De huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus vinden het zeer belangrijk dat de corporatie haar bezit verduurzaamt. Dat blijkt uit onderzoek door KWH. In totaal geeft 92 procent aan mee te willen werken aan de verduurzaming. 22 procent wil dit zelfs als de woonlasten daardoor stijgen.

De corporatiesector staat voor een stevige duurzaamheidsopgave. In 2021 moet het woningbezit gemiddeld energielabel B of hoger hebben en in 2050 moet het energieneutraal zijn. KWH – Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector – onderzocht hoe huurders tegen verduurzaming aankijken. In totaal deden 10.000 huurders mee aan het onderzoek, waaronder 306 van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Energiebewust

40 procent van de huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus geeft aan goed op de hoogte te zijn van de duurzaamheidsopgave van de corporatie. 46 procent heeft erover gehoord, maar zich er niet in verdiept. Over het algemeen verwachten de huurders eerder positieve (51 procent) dan negatieve gevolgen (5 procent) van de verduurzaming. 23 procent verwacht positieve en negatieve gevolgen. 32 procent vindt dat de corporatie zich voldoende inzet om het woningbezit te verduurzamen.

Het onderzoek laat zien dat huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus bewust met energie omgaan. 81 procent geeft aan hier in het dagelijks leven mee bezig te zijn, met name om geld te besparen. Meer dan de helft van de huurders ziet het als een taak van de corporatie om energiezuinig gedrag te stimuleren. 18 procent geeft aan dat de corporatie hen informeert over hoe zij energie kunnen besparen. 

Betaalbaar

KWH stelt dat huurders nog onvoldoende op de hoogte zijn van de duurzaamheidsopgave van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. De huurders leggen de verantwoordelijkheid bij de corporatie. Toch is de bereidheid om mee te werken aan de verduurzaming enorm groot. Al is het voor huurders veruit het belangrijkste dat de woning betaalbaar is. 22 procent geeft aan nu al niet rond te kunnen komen.