Menu+

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022: Bouwen aan een duurzame toekomst

Juli 2022 – Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus was 2022 een overgangsjaar. Een jaar waarin we bouwden aan een duurzame toekomst. Belangrijke thema’s waren de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder, het vaststellen van de strategie voor de komende jaren, het verduurzamen van het woningbezit en de nieuwbouw rondom de Stompwijckstraat. Tegelijkertijd waren er allerlei ontwikkelingen in de wereld. Bijvoorbeeld de energie-, woon- en vluchtelingencrisis. De opgave om te zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen is groter dan ooit. In het jaarverslag 2022 leest u hoe Woningbouwvereniging St. Willibrordus het afgelopen jaar gepresteerd heeft.