Menu+

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Maandag 24 juni hebben onze leden van de vereniging unaniem ons jaarverslag vastgesteld! Fijn om het vertrouwen en de bevestiging te krijgen, en ook waardering voor de energie die door onze organisatie is gestoken in het jaarverslag. Een mooi moment om terug te kijken naar onze prestaties en hieruit ook weer lering te trekken voor de toekomst. 

In 2023 heeft onze corporatie veel bereikt met drie grote projecten die veel energie vroegen van onze medewerkers. We hebben geïnvesteerd in nieuwbouw en verduurzaming, en onze samenwerking met Huurdersvereniging St. Willibrordus verder geprofessionaliseerd, allemaal in het belang van onze huurders in Wassenaar.

We zijn trots op de oplevering van 86 nieuwe appartementen aan de voormalige Stompwijckstraat. Daarnaast zijn we gestart met het herstructureringsproject Rozenstein in Oostdorp, waar 101 nieuwe huurwoningen komen. Dit project heeft een grote impact op onze huurders, die we intensief begeleiden bij het vinden van nieuwe woningen.

Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een verduurzamingsproject voor 80 woningen rondom de Zonneveldweg, gepland voor 2024. Dit project heeft als doel de energielasten te verlagen en bij te dragen aan een duurzame aarde. De vierjaarlijkse visitatie door Cognitum leverde waardevolle adviezen op, en onze jaarlijkse benchmark toonde een hoge huurderstevredenheid. We hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Huurdersvereniging Rozenstein, waardoor huurders meer invloed kunnen uitoefenen op ons beleid.

Ondanks de uitdagingen op de woningmarkt, hebben we in 2023 mooie resultaten geboekt dankzij de inzet van onze medewerkers. We blijven streven naar optimalisatie en een goede balans tussen huurprijs en woonkwaliteit, altijd met het belang van onze huurders voorop.

Bekijk het jaarverslag als pdf.