Menu+

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Huurdersvereniging Rozenstein

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Huurdersvereniging Rozenstein

Voorzitter Matthijs Paardekooper van Huurdersvereniging Rozenstein en directeur-bestuurder Marc Fischer van Woningbouwvereniging St. Willibrordus ondertekenden op 4 december 2023 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De vorige overeenkomst dateerde van 2009.

De huurdersvereniging werkte het afgelopen jaar aan een professionaliseringsslag. “We zien dat Huurdersvereniging Rozenstein steeds meer in haar kracht komt”, zegt Fischer. “Het bestuur is versterkt en bestaat nu in totaal uit vijf leden. Via de huurdersvereniging kunnen onze huurders invloed uitoefenen op ons beleid en op de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen. In de nieuwe overeenkomst zijn de afspraken geactualiseerd en meer concreet gemaakt. Hierdoor kunnen we onze huurders zorgvuldig betrekken bij ons beleid. We willen de kwaliteit van wonen borgen en zorgen voor een goede balans tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning en de omgeving.”

Aanvullende rechten

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn ook aanvullende rechten opgenomen. Woningbouwvereniging St. Willibrordus onderzoekt de mogelijkheid om de verenigingsstructuur om te zetten naar een stichting. Ook hierbij wordt Huurdersvereniging Rozenstein betrokken met daarbij aanvullende rechten.