Menu+

Ondertekening prestatieafspraken 2020

Ondertekening prestatieafspraken 2020

December 2019 – Samen met de gemeente Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting en beide huurbelangenverenigingen ondertekende Woningbouwvereniging St. Willibrordus eind november de prestatieafspraken voor 2020. “Ik ben trots dat we tot goede afspraken zijn gekomen, die aansluiten bij het bod van beide corporaties”, zegt directeur Wil van Dam. “Ook ben ik blij met de positieve inbreng van beide huurdersorganisaties.”

In de prestatieafspraken 2017-2020 legden de verschillende partijen vast dat ze ieder najaar de jaarschijf voor het komende jaar vaststellen. De jaarschijf vult de eerder gemaakte afspraken aan. Huurderbelangenvereniging Rozenstein en Huurdersvereniging De Wassenaarsche spelen hierbij een belangrijke rol als vertegenwoordiging van de huurders. “Ik hoop dat iedereen de prestatieafspraken met warmte omarmt en de schouders eronder zet”, zegt Van Dam. “Eind 2020 stelt de gemeente Wassenaar een nieuwe Woonvisie vast. Deze zal leidend zijn voor de prestatieafspraken 2021-2024. Wij hopen dat de gemeente ook bij het vaststellen van de Woonvisie onze input ter harte neemt.”