Menu+

Ondertekening woondeal Haaglanden

Ondertekening woondeal Haaglanden

Maart 2023 – De woningcorporaties en gemeenten binnen de regio Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 ongeveer 75.000 nieuwe woningen in de regio te bouwen. Hiervoor ondertekenden ze op 14 maart de woondeal Haaglanden. Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een van de ondertekenaars.

In heel Zuid-Holland moeten tot en met 2030 ongeveer 250.000 woningen worden bijgebouwd. Zuid-Holland is opgedeeld in vijf regio’s, waarvan Haaglanden er één is. In Haaglanden is een groot woningtekort. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. Met 8 procent van de landelijke bouwproductie heeft Haaglanden de grootste opgave van de Randstad. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn. De helft wordt gebouwd door de corporaties.

Handen ineenslaan

“Het is goed dat alle partijen nu de handen ineenslaan”, zegt Fischer. “Deze woondeal legt de basis waarop wij met elkaar verder kunnen bouwen. Onze corporatie speelt al langer in op de woningnood in de regio. Met onze nieuwbouwprojecten aan de Stompwijckstraat en in Oostdorp voegen wij ongeveer 85 nieuwe betaalbare woningen toe aan onze voorraad. Zonder een goede samenwerking met de gemeente was ons dat nooit gelukt. Wij hebben elkaar nodig als we de woningnood willen oplossen.”

Concrete afspraken

De woondeal heet voluit de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden. Deze is verdeeld in twee fases. Tot 2025 ligt de focus op het uitvoeren en versnellen van bestaande projecten. Daarna wordt het bouwtempo structureel verhoogd. De komende maanden maken de corporaties en gemeenten in Haaglanden concrete afspraken over de locaties en wie waar gaat bouwen. In heel Nederland zijn in totaal 35 woondeals gesloten.