Menu+

Onze belanghouders beoordelen ons met mooie cijfers

“Onze belanghouders beoordelen ons met mooie cijfers”

Eens in de vier jaar laat Woningbouwvereniging St. Willibrordus een onafhankelijke visitatie uitvoeren. In 2023 vond de visitatie plaats voor de periode 2019-2022. “Het is goed om te zien dat onze inspanningen om onze woningen te verduurzamen duidelijk worden gezien en gewaardeerd”, zegt directeur-bestuurder Marc Fischer. “Ook krijgen we waardering voor onze actieve en creatieve houding bij het oplossen van het woningtekort. Onze belanghouders beoordelen ons met mooie cijfers.”

Het was de vierde keer dat Woningbouwvereniging St. Willibrordus gevisiteerd werd. De visitatiecommissie van Cognitum voerde gesprekken met belanghebbenden, zoals de gemeente, de Wassenaarsche Bouwstichting, zorgpartijen, de huurders en Huurdersvereniging Rozenstein. Ook zette de commissie enquêtes uit onder deze doelgroepen.

Goede reputatie

“De periode 2019-2022 was er een met grote ontwikkelingen in de wereld en in onze organisatie”, zegt Fischer. “Wij zijn er trots op dat we ondanks deze ontwikkelingen onze dienstverlening hebben kunnen waarmaken. Onderdeel van onze missie is dat Woningbouwvereniging St. Willibrordus een lokaal verankerde onderneming is. Uit het visitatierapport blijkt dat onze belanghebbenden die lokale verankering herkennen en waarderen. De visitatiecommissie is onder de indruk van de goede reputatie die onze corporatie heeft bij onze belanghebbenden. Ook als samenwerkingspartner wordt onze corporatie enorm gewaardeerd.”

Aanbevelingen

Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus is het volgens Fischer vanzelfsprekend om te leren van projecten, visitaties en de Aedes-benchmark. “Wanneer we de kans zien om verbeteringen te realiseren, herzien we onze strategie of ons beleid. Wij nemen de aanbevelingen die uit het rapport volgen dan ook ter harte. We zoeken bijvoorbeeld volop naar mogelijkheden om samen te werken. Met onze collega-corporatie in Wassenaar, met zorginstanties, gemeente en regionale partijen. En we onderzoeken of we met ketenpartners tot innovatieve oplossingen kunnen komen. We blijven ons richten op leefbaarheid en betrokkenheid van huurders. Bij alles wat wij doen, staat de mens centraal. In 2024 gaan wij aan de slag met ons nieuwe beleidsplan. Alle aanbevelingen van de visitatiecommissie helpen ons om de komende jaren richting te geven aan onze organisatie.”

Lees hier het visitatierapport.