Menu+

Oplevering 38 verduurzaamde woningen Hof van Eden

Oplevering 38 verduurzaamde woningen Hof van Eden

Augustus 2018 – In de Wassenaarse wijk Hof van Eden verduurzaamde Woningbouwvereniging St. Willibrordus de afgelopen maanden 38 woningen. Op 28 augustus was er een feestelijke oplevering voor bewoners en andere genodigden. Aedes, de branchevereniging voor Nederlandse woningcorporaties, maakte die dag opnames voor een film speciaal voor de Dag van het Huren.

De eerste negentig woningen in Hof van Eden ondergingen eind 2016 een grondige renovatie. Nu zijn opnieuw 38 woningen in de wijk gerenoveerd en verduurzaamd van een gemiddeld energielabel D naar A+. Ze kregen dubbelglas (HR++) en mechanische ventilatie. Op de daken liggen zonnepanelen. De dakpannen, goten en hemelwaterafvoer zijn vernieuwd en de spouwmuren, daken en kruipruimten zijn geïsoleerd. Het voegwerk is hersteld en de gevels zijn gereinigd en voorzien van een beschermlaag. 

Film over duurzaamheid

Om te laten zien hoe woningcorporaties hun woningbezit verduurzamen, heeft branchevereniging Aedes een film over dit thema gemaakt. Deze werd ontwikkeld voor de Dag van het Huren op 13 oktober 2018. De filmploeg maakte opnames van de feestelijke oplevering. Ook kwam Marc Fischer, hoofd van het bedrijfsbureau van WBV St. Willibrordus, aan het woord en werd er een huurder geïnterviewd.

“Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt voor St. Willibrordus”, legt Fischer uit. “We zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen voor het volgende verduurzamingsproject. Op de Van Duivenvoordelaan willen we 213 woningen verduurzamen. Er is al een klankbordgroep van zestien bewoners. Zij denken mee over onderwerpen als kleurstelling van de woningen, veiligheid en het voorkomen van overlast. In september hopen we overeenstemming met Heembouw te hebben over de plannen. Daarna volgt er een draagvlakmeting onder de bewoners. Pas nadat minimaal zeventig procent heeft ingestemd met de verduurzaming, kan deze starten. Volgens een voorlopige planning is dat in het voorjaar van 2019.”