Menu+

Overlast

Overlast

Heeft u last van uw buren of wilt u weten hoe u het beste overlast kunt voorkomen? Op deze pagina vindt u meer informatie. Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn, dan kunt u het formulier hieronder invullen om overlast te melden.

Iedereen heeft met buren te maken. Gelukkig blijkt dat heel veel mensen goed naast elkaar kunnen leven en elkaar juist kunnen helpen, maar helaas komt het ook voor dat buren last van elkaar ondervinden. Geluidsoverlast komt het meeste voor, maar ook rommel en stank kunnen irritaties veroorzaken.
De meeste mensen lossen deze problemen op door er met elkaar over te praten.
Een aantal suggesties om problemen te voorkomen:

  • Muziekinstallaties of de televisie tot een geluidsniveau terugbrengen zodat alleen de bewoners van het betreffende pand ervan kunnen genieten
  • Een hoofdtelefoon gebruiken
  • Portieken, galerijen en andere gemeenschappelijke ruimten schoonhouden en niet gebruiken als opslagplaats (kan ook gevaarlijk zijn bij brand!)
  • De buren informeren als er een feestje is
  • Zorgen dat uw kinderen en/of huisdieren anderen niet tot last zijn
  • Huisvuil aanbieden op de plaats die daarvoor bestemd is en op de dagen dat het wordt opgehaald

Mocht u er samen toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot onze medewerker wonen, die met u de situatie zal bespreken. Komt u samen tot de conclusie dat de corporatie uw probleem als een klacht dient te behandelen, dan zal, afhankelijk van de situatie, eerst getracht worden te bemiddelen. Vul onderstaand formulier in om melding te maken van overlast.

Overlastformulier