Menu+

Positief huurdersoordeel Aedes-benchmark

Positief huurdersoordeel Aedes-benchmark

December 2019 – Huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus zijn zeer tevreden over hun corporatie. Zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2019. “Het huurdersoordeel is van een B- naar een A-score gegaan”, zegt directeur Wil van Dam. “Daar zijn wij heel blij mee. Ook met de bedrijfslasten scoren we boven het landelijk gemiddelde. Onze score voor duurzaamheid is van een C naar een B gegaan. We verwachten deze in de toekomst nog verder te kunnen verbeteren door onze duurzaamheidsinspanningen.”

Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld van het presteren van onze corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we onze prestaties meten, vergelijken en verbeteren.

Huurdersoordeel

De prestatievelden bedrijfslasten en het huurdersoordeel komen met een A-score uit boven het landelijk gemiddelde. Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Nieuwe huurders geven onze corporatie een 8,6, huurders met een reparatieverzoek geven een 8,2 en vertrokken huurders een 8,1.

Trots

Op de onderdelen duurzaamheid, onderhoud en verbetering en beschikbaarheid en betaalbaarheid scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus een B. “Aan onderhoud en verbetering geven we wat meer uit”, licht van Dam toe. “We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen. De hoge kosten die we hiervoor maken, zorgen voor de B-score. Ook de komende periode gaan wij gewoon door met renoveren en verduurzamen. De beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben continu onze aandacht. Wassenaar is een kleine gemeente, waar maar weinig woningen vrijkomen. Bovendien zijn de leges en grondprijzen hoog. Dat zie je terug in de score. Al met al scoren we op alle prestatievelden op of boven het landelijk gemiddelde. Ik ben er trots op wat we als kleine organisatie samen voor elkaar krijgen.”