Menu+

Ruim 6.500 extra sociale woningen en betere verdeling in regio Haaglanden

Ruim 6.500 extra sociale woningen en betere verdeling in regio Haaglanden

Om het woningtekort in de regio Haaglanden te bestrijden, ondertekenden de provincie Zuid-Holland, 15 corporaties, Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en acht gemeenten op 17 december jl. een akkoord. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden.

Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden gesteld. De gemeenten willen dat het totale aantal woningen toeneemt, waaronder ook de sociale woningen. Verder streven zij naar een betere verdeling van de sociale woningen over gemeenten in de regio. Ook willen zij een groter aandeel corporatiewoningen toewijzen aan mensen met de laagste inkomens.

Een eerste stap

Het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’ is een belangrijke mijlpaal. Een van de doelen in het tussenakkoord is dat er ruim 79.000 woningen bijkomen in Haaglanden, waarvan 6.500 sociale woningen. Om aan de gestelde doelen te voldoen moeten daar in 2030 nog eens 4.800 extra woningen aan zijn toegevoegd. Op lokaal niveau praten de individuele gemeenten, woningcorporaties en de provincie momenteel over alle kansen en belemmeringen in de woningmarkt. Ook bekijken zij op welke locaties de extra benodigde aantallen corporatiewoningen kunnen komen en wie ze daadwerkelijk bouwt. Iedere gemeente stemt het individuele traject af met de provincie en de lokale woningcorporaties. Afgesproken is dat de aangescherpte afspraken in een eindakkoord worden vastgelegd.