Menu+

Startbijeenkomst herstructurering veertig duplexwoningen

Startbijeenkomst herstructurering veertig duplexwoningen

September 2019 – Zo’n dertig huishoudens woonden op 18 september jl. de startbijeenkomst bij van het herstructureringsproject van veertig duplexwoningen. De woningen aan de Suykstraat, Hughenzstraat en de Stompwijckstraat in Wassenaar zijn volgens Woningbouwvereniging St. Willibrordus zo verouderd dat het te kostbaar en ingrijpend is om ze te renoveren.

“Wij realiseren ons dat het een moeilijk verhaal is, met veel emoties”, zegt directeur-bestuurder Wil van Dam. “Maar uit onderzoek door een extern bureau blijkt dat renovatie niet haalbaar is.” De bouwkwaliteit is slecht. Van bewoners krijgt de corporatie klachten over vocht, schimmel en geluidsoverlast. De woningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd en zijn niet duurzaam.

Volgens Marc Fischer, manager Vastgoed bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus, wil de corporatie nieuwbouw realiseren die past bij de omgeving. “Er komen sociale huurappartementen. In totaal gaat het om meer woningen dan nu het geval is. De bouw zal duurzaam en kwalitatief hoogwaardig zijn.” De concrete plannen voor de nieuwbouw worden nog ontwikkeld.

Huurdersbegeleiding

De huurders van de veertig duplexwoningen krijgen de komende weken een huisbezoek van medewerkers van de corporatie. “Wij willen hen zo goed mogelijk begeleiden”, zegt Bianca Elshof, manager Wonen. “Tijdens de huisbezoeken bespreken we de gezinssamenstelling en de behoeften. Het is de bedoeling dat iedereen zich als woningzoekende inschrijft bij Woonnet Haaglanden. De volgorde van inschrijving bepaalt wie binnen deze groep als eerste voor een woning in aanmerking komt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen uiterlijk eind 2020 een passende woning heeft gevonden. Pas daarna starten we met de sloop van de bestaande woningen.”