Menu+

Startsignaal ontwikkeling Stompwijckstraat e.o.

Startsignaal ontwikkeling Stompwijckstraat e.o.

Maart 2020 – Directeur Wil van Dam van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en wethouder Kees Wassenaar ondertekenden eind maart een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het gebied rond de Suykstraat, Hughenzstraat en de Stompwijckstraat in Wassenaar. De veertig huurwoningen die de corporatie hier heeft staan, zijn sterk verouderd. Het plan is om hier tachtig zeer energiezuinige, gasloze sociale huurappartementen te realiseren. 

Het doel van de intentieovereenkomst is om in overleg tot een plan te komen ter voorbereiding op de aanvraag van een omgevingsvergunning. “Wij bereiden de aanvraag voor en zorgen daarbij voor inspraak en participatie van belanghebbenden”, aldus Van Dam. “De gemeente is bereid mee te denken of het mogelijk is af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Ze staat positief tegenover ons plan voor vernieuwing en uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen op deze locatie. Ook zijn we in gesprek met SWZ. We onderzoeken de mogelijkheid om naast de sociale huurwoningen een zorgsteunpunt te realiseren met een vloeroppervlakte van 160m2. De komende periode wordt onderzocht of de Stompwijckstraat die nu nog in eigendom van de gemeente is, meegenomen kan worden in de planontwikkeling. Het is onze bedoeling nieuwbouw te realiseren die past bij de omgeving. De bouw zal duurzaam en kwalitatief hoogwaardig zijn. Op het moment is de architect druk bezig met de visie op dit gebied.”