Menu+

Uitkomsten Aedes-benchmark

Uitkomsten Aedes-benchmark

De uitkomsten van de Aedes-benchmark tonen aan dat onze corporatie op de meeste prestatievelden gemiddeld of zelfs bovengemiddeld scoort. Dit blijkt uit resultaten van de vijfde Aedes-benchmark.

Dit keer namen 291 corporaties deel aan de Aedes-benchmark. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle verhuureenheden in de corporatiesector. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld van het presteren van onze corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we onze prestaties meten, vergelijken en verbeteren. 

Op de onderdelen bedrijfslasten en beschikbaarheid en betaalbaarheid scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus een A. De prestatievelden onderhoud en verbetering en het huurdersoordeel komen met een B-score uit op het gemiddelde. Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Nieuwe huurders geven onze corporatie een 8,1, huurders met een reparatieverzoek geven een 7,7 en vertrokken huurders een 7,6. 

Het prestatieveld Duurzaamheid scoort onder het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat de duurzaamheid van het bezit afgemeten wordt aan de energetische prestatie en de CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot is gemeten op basis van bij CBS geregistreerde gegevens over 2016. De afgeronde verduurzamingsprojecten van St. Willibrordus zijn nog niet verwerkt in de CBS gegevens.

Al met al zijn wij blij met de uitkomsten van de benchmark. Deze bieden voldoende aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van onze corporatie.