Menu+

Verduurzaming 213 woningen Van Duivenvoordelaan

Verduurzaming 213 woningen Van Duivenvoordelaan

St. Willibrordus en Heembouw tekenen samenwerkingsovereenkomst

Juni 2018 – Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Na verschillende grootschalige verduurzamingsprojecten wil de corporatie nu ook 213 woningen aan de Van Duivenvoordelaan in Wassenaar grondig verduurzamen. In juni tekende ze hiervoor samen met Heembouw een samenwerkingsovereenkomst.

De appartementen aan de Van Duivenvoordelaan 132 tot en met 556 hebben nu gemiddeld energielabel F. Ze maken samen 16 procent uit van het gehele bezit van St. Willibrordus en hebben het laagste energielabel. Het streven is om alle appartementen te verduurzamen naar minimaal label A. De daken, gevels en bergingen zullen geïsoleerd worden, het glas wordt vervangen en er komt mechanische ventilatie. Daarnaast is het de bedoeling om de galerij- en balkonhekwerken te vervangen. Er komen PV-panelen voor algemeen gebruik en alle centrale verlichting wordt vervangen door LED. Verder wordt in kaart gebracht waar asbestsanering nodig is.

Draagvlakmeting

Het streven is om de planvorming in de zomer af te ronden. Komend najaar 2018 vindt er een draagvlakmeting plaats onder de bewoners. Minimaal 70 procent van de bewoners moet akkoord geven op de verbetering van de woning. Pas daarna kan de verduurzaming in gang worden gezet. De start is op dit moment gepland in het voorjaar van 2019.
Bewoners van de betreffende woningen zijn in april al schriftelijk geïnformeerd over de plannen. Inmiddels is er een klankbordgroep gevormd en heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De leden hiervan denken mee over de te nemen maatregelen, het creëren van draagvlak voor dit project en het bewaken van de leefbaarheid gedurende de uitvoering. De komende periode worden alle bewoners uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

Gemiddeld label B

In het beleidsplan 2015-2019 formuleerde St. Willibrordus de ambitie om haar hele bezit uiterlijk in 2019 te verduurzamen naar een gemiddeld energielabel B. Na grootschalige verduurzamingsprojecten in Hof van Eden en rond de ’s Heerenbergstraat, volgde de verduurzaming van de Hugenzstraat, Zwijklaan en De Lignestraat. Dit laatste project wordt in week 30 afgerond. De evaluatie vindt plaats in september/oktober. Met de voorgestelde verduurzaming van de woningen aan de Van Duivenvoordelaan, komt het energielabel van St. Willibrordus uiterlijk 2020 uit op een gemiddeld energielabel B.