Menu+

Visitatiecomissie

Visitatiecommissie:
“St. Willibrordus is kostenbewust, doelmatig en flexibel”

Januari 2020 – Belanghebbenden geven Woningbouwvereniging St. Willibrordus gemiddeld een 7,8. Zo blijkt uit het visitatierapport 2015-2018 dat onlangs is opgesteld door het onafhankelijke adviesbureau Raeflex. Voor de governance geeft de visitatiecommissie een 6,8. Verder geeft ze een 7,4 voor ‘presteren naar opgaven en ambities’ en een 8 voor ‘presteren naar vermogen’.  

Eens in de vier jaar laat Woningbouwvereniging St. Willibrordus een onafhankelijke visitatie uitvoeren door Raeflex. Het was de derde keer dat er een visitatie plaatsvond. De eerste keren waren in 2011 en 2015. Volgens de visitatiecommissie is Woningbouwvereniging St. Willibrordus financieel gezond en zetten we ons vermogen bewust en goed onderbouwd in voor onze maatschappelijke doelstellingen. Ze noemt de corporatie kostenbewust, doelmatig, en flexibel. Mede door reserveringen in de meerjarenbegroting kunnen we volgens de commissie snel schakelen.

Sterke punten

Verder noemt ze verschillende sterke punten. Ze looft de Inhaalslag op duurzaamheid in combinatie met renovatie en woningverbetering. Ook vindt ze dat de corporatie zich goed kan aanpassen aan lastige situaties. Als voorbeeld noemt ze de versnelde verduurzaming, toen bleek dat nieuwbouw niet mogelijk was. Dit is doelmatig en kosteneffectief. Uit het visitatierapport blijkt dat het sociale hart van de corporatie erkend wordt door alle belanghebbenden. Tot slot spreekt ze over een goede dienstverlening en goede kwaliteit van de woningen.

Verbeterpunten

Voor de komende jaren geeft de commissie verschillende verbeterpunten mee. Bijvoorbeeld: “Blijf energie steken in het oppakken van de lokale opgaven met andere organisaties. Probeer gezamenlijk tot haalbare afspraken te komen die worden waargemaakt. Trek samen op om belangenbehartiging te versterken. Onderzoek opnieuw mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw van oudere complexen waar meer en betere woningen kunnen worden teruggebouwd.”

Woningbouwvereniging St. Willibrordus gaat de verbeterpunten de komende periode oppakken. De uitkomsten van de visitatie in 2019, kunt u hier lezen.