Menu+

Waarnemend directeur-bestuurder aangesteld

Waarnemend directeur-bestuurder aangesteld

Door het onverwacht overlijden van directeur Wil van Dam is er noodzaak voor invulling van de positie van directeur-bestuurder. Een korte termijnoplossing is gevonden doordat de heer Geert Ensing zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen tijdelijk heeft neergelegd. Voor maximaal 3 maanden zal hij de rol van waarnemend directeur-bestuurder op zich nemen.

Een commissaris kan namelijk op grond van bepaling 3.29 Governancecode Woningcorporaties en de Modelstatuten corporatie van Aedes/VTW voor een periode van maximaal drie maanden worden aangewezen als tijdelijk waarnemer van bestuurstaken.

De raad van commissarissen zal hierdoor tijdelijk uit drie in plaats van vier personen bestaan. De heer Ensing zal binnen 3 maanden terugkeren in zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen. De komende periode zal gebruikt worden voor het zoeken naar een interim directeur-bestuurder. Gelijktijdig zal op zorgvuldige wijze worden onderzocht hoe de vrijgekomen positie permanent kan worden ingevuld.