Menu+

Aedes-benchmark 2021 – Huurdersoordeel gestegen van B- naar A-score

Aedes-benchmark 2021
Huurdersoordeel gestegen van B- naar A-score

Van alle woningcorporaties in de regio Haaglanden heeft Woningcorporatie St. Willibrordus met afstand de laagste beheerlasten. Zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2021. Toch zijn de huurders zeer tevreden over hun corporatie. Het huurdersoordeel ging van een B-score in 2020 naar een bovengemiddelde A-score. Ook op duurzaamheid en bedrijfslasten behalen we een A-score. Voor onderhoud en verbetering scoren we net als in 2020 een gemiddelde B.

Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld van het presteren van onze corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we onze prestaties meten, vergelijken en verbeteren.

Benchmark resultaten 2021 WBV St. Willibrordus

A-scores

De prestatievelden huurdersoordeel, duurzaamheid en bedrijfslasten komen met een A-score uit boven het landelijk gemiddelde. Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Nieuwe huurders geven onze corporatie een 8,6, huurders met een reparatieverzoek geven een 8,1 en vertrokken huurders een 7,5. Ook het prestatieveld duurzaamheid wordt opgedeeld in drie onderdelen. Voor energielabelwaarde en isolatieprestatie scoren we een A en voor de CO2-uitstoot van het gasverbruik een B. Voor de CO2-uitstoot wordt helaas gebruikgemaakt van data uit 2019, waardoor de resultaten van de verduurzaming aan de Van Duivenvoordelaan nog niet verwerkt zijn.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Voor het prestatieonderdeel beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn alleen drie deelscores gegeven. Voor de beschikbaarheid scoren we met een C onder het landelijk gemiddelde. Dit valt te verklaren door de sloop van veertig verouderde woningen rond de Stompwijckstraat. Hier komen binnen twee jaar 86 sociale huurappartementen voor terug. Voor betaalbaarheid scoren we een A en voor het huisvesten van de doelgroepen een gemiddelde B.