Menu+
Jaarverslag 2022
Read more

Juli 2022 – Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus was 2022 een overgangsjaar. Een jaar waarin we bouwden aan een duurzame toekomst. Belangrijke thema’s waren de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder, het vaststellen van de strategie voor de komende jaren, het verduurzamen van het woningbezit en de nieuwbouw rondom de Stompwijckstraat. Tegelijkertijd waren er allerlei ontwikkelingen in de wereld. Bijvoorbeeld de energie-, woon- en vluchtelingencrisis. De opgave om te zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen is groter dan ooit. In het jaarverslag 2022…

Read more
Lancering Energiehulp
Read more

Op 29 juni lanceert gemeente Wassenaar – samen met Buro Haai en Klimaatroute – de Energiehulp in Wassenaar. Inwoners die in een slecht geïsoleerd huis wonen en moeite hebben om de energierekening te betalen, krijgen kosteloos energieadvies aangeboden. Waar nodig worden gratis energiebesparende materialen aangebracht. Zo proberen we de betreffende bewoners op een laagdrempelige manier te ontzorgen. De website van de Energiehulp in Wassenaar is vanaf half juni via de volgende link te…

Read more
Voor de derde keer award voor energiezuinige woningvoorraad
Read more

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voor de derde keer op rij winnaar van de Atriensis Energiemonitor in de regio Noord-West. Bij deze benchmark worden jaarlijks de energieprestaties van Nederlandse woningcorporaties gemeten. Van de 27 corporaties die hier in 2023 in onze regio aan meededen, had onze corporatie de meest energiezuinige woningvoorraad in relatie tot het gemiddelde bouwjaar. Landelijk behaalden wij de derde plek.Aan de Atriensis Energiemonitor 2023 deden landelijk 94 corporaties met in totaal ruim 750.000 woningen mee. De Atriensis Energiemonitor…

Read more
Huurkrant 2023
Read more

De huurkrant 2023 is weer uit! Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om niet iedereen tegelijk met de brief over de huuraanpassing een papieren huurkrant te sturen. De huurkrant is nu op onze website te vinden. Vind u het prettiger om de huurkrant op papier te lezen? Dan kunt u deze op komen halen bij ons op kantoor.

Read more
Ondertekening woondeal Haaglanden
Read more

De woningcorporaties en gemeenten binnen de regio Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 ongeveer 75.000 nieuwe woningen in de regio te bouwen. Hiervoor ondertekenden ze op 14 maart de woondeal Haaglanden. Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een van de ondertekenaars. In heel Zuid-Holland moeten tot en met 2030 ongeveer 250.000 woningen worden bijgebouwd. Zuid-Holland is opgedeeld in vijf regio’s, waarvan Haaglanden …

Read more