Menu+
Coronavirus ook terug te zien in Aedes-benchmark
Read more

December 2020 – op duurzaamheid scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus boven het landelijk gemiddelde. In de Aedes-benchmark 2020 behaalt de corporatie hiervoor een A-score. Vorig jaar was dat nog een B en in 2018 een C. Het onderdeel bedrijfslasten scoort net als vorig jaar met een A ook bovengemiddeld. Directeur Wil van Dam is heel tevreden over de resultaten. Al ging het huurdersoordeel van een A naar een B. “Maar dat valt goed…

Read more
Opening informatiecentrum Stompwijckstraat
Read more

Oktober 2020 – om omwonenden goed te informeren over de sloop- en nieuwbouw rondom de Stompwijckstraat, opende op 22 oktober een informatiecentrum voor de wijk. Iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur zijn omwonenden welkom op de Stompwijckstraat 10. Bijvoorbeeld met vragen over het sloopproces, de nieuwbouwplannen…

Read more
Gemeenteraad positief over project Stompwijckstraat
Read more

September 2020 – acht Wassenaarse gemeenteraadsleden woonden op 21 september jl. een informatiebijeenkomst bij over de nieuwbouwplannen voor de Stompwijckstraat. De fracties van Groen Links, VVD, CDA, D66, PvdA, Lokaal Wassenaar, de Democratische Liberalen Wassenaar en de Fractie Mulder waren vertegenwoordigd. Zij reageerden positief op het voorlopig ontwerp…

Read more
Informatieavond omwonenden project Stompwijckstraat e.o.
Read more

Juli 2020 – Veertig verouderde woningen aan de Suykstraat, Hughenzstraat en de Stompwijckstraat in Wassenaar zullen begin 2021 gesloopt worden. Woningbouwvereniging St. Willibrordus is van plan er minimaal tachtig hoogwaardige sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Op 6 juli jl. presenteerden de architecten van studio VVKH het voorlopige…

Read more