Menu+
Jaarverslag 2020
Read more

Juni 2021 – Het jaarverslag van vorig jaar is gepubliceerd. Jaarlijks legt St. Willibrordus verantwoording af in een algemeen jaarverslag. Hierin leest u hoe de corporatie in dat betreffende jaar gepresteerd heeft.

Read more
Eenmalige huurverlaging 2021
Read more

In 2021 hebben huurders in een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling u een huur betaalt die te hoog is voor uw…

Read more
Award voor energiezuinige woningvoorraad
Read more

Februari 2021 – Woningbouwvereniging St. Willibrordus is winnaar voor de regio Noord-West van de Atriensis Energiemonitor 2021. Bij deze benchmark worden jaarlijks de energieprestaties van Nederlandse woningcorporaties gemeten. Dit jaar deden hier 101 corporaties met in totaal ruim 800.000 woningen aan mee. In de regio heeft onze corporatie de meest energiezuinige woningvoorraad in relatie tot het gemiddelde bouwjaar. Landelijk eindigden wij op de tweede…

Read more
Prijsuitreiking winnaars ontwerp bouwdoeken
Read more

December 2020 – twee omwonenden van het gebied rond de Stompwijckstraat ontvingen op 9 december 2020 een prijs van directeur Wil van Dam van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Zij zonden beiden de winnende ontwerpen in voor op de doeken die rondom de toekomstige bouwlocatie…

Read more
Coronavirus ook terug te zien in Aedes-benchmark
Read more

December 2020 – op duurzaamheid scoort Woningbouwvereniging St. Willibrordus boven het landelijk gemiddelde. In de Aedes-benchmark 2020 behaalt de corporatie hiervoor een A-score. Vorig jaar was dat nog een B en in 2018 een C. Het onderdeel bedrijfslasten scoort net als vorig jaar met een A ook bovengemiddeld. Directeur Wil van Dam is heel tevreden over de resultaten. Al ging het huurdersoordeel van een A naar een B. “Maar dat valt goed…

Read more